Bouw kerk Marakwet-East, Kenia

In 2014 had Dorcas Chepkwony (lid van de Kerk van de Nazarener Rotterdam) een sterk innerlijk verlangen om een Kerk van de Nazarener te starten in de plaats waar ik ben geboren – Marakwet East-Kenia. Ik besefte toen dat het niet gemakkelijk was om dat te doen. Ik had de Heer nodig om me een teken te geven dat dit Zijn doel was voor Marakwet East, en God liet mij de hele North Rift zien. In de North Rift van Kenia zijn er geen Kerken van de Nazarener, behalve één in Turkana County, in een andere County ver van Marakwet East.

De bouw van de Kerk van de Nazarener in Marakwet-East in Kenia vordert gestaag. Er is nog een bedrag van €7.500 nodig om de kerkzaal af te maken. Als dat klaar is, kan de gemeenschap verder met het opbouwen van een stabiele gemeente. Dan kan ook de hulp aan de vele kinderen die in armoede leven worden uitgebreid door het realiseren van voorzieningen zoals een slaapzaal met 50 bedden, eetkamer, keuken, toiletten, douches en ruimtes voor kinderen om huiswerk te maken en te spelen. Vervolgens hoopt men dan te voldoen aan de eisen om de kinderen te laten sponsoren binnen het Kinderadoptieplan van NCM. Dorcas Chepkwony staat met haar organisatie “Sosurwo Fonds” aan de basis van zowel de hulp aan de kinderen als het stichten van de kerk, vanuit een groot verlangen om de mensen in Marakwet-East te bereiken met Gods liefde en zorg.

Giften onder vermelding van:

“Bouw kerk Marakwet-East Kenia” op rekening van de DNMI: NL 37 INGB 000 40 85 285 

Stand van zaken juni 2021
Vaardigheden

Gepubliceerd op

5 december 2022