Wereld Evangelisatie Fonds

Het Wereld Evangelisatie Fonds is het belangrijkste fonds binnen het zendingswerk, aangezien dit fonds zorgt voor o.a. voor:

– De kosten voor zendelingen: salaris, reiskosten, onderwijs, pensioenplan, ziektekosten (andere gedeelte via Medisch Fonds), enz.
– Bijhouden van financiële administratie
– Het delen van nieuwsberichten
– Stichting en opbouw van kerken
– Workshops en training

 Iedere gemeente streeft ernaar om 5,5% van zijn kerkbudget bijeen te halen voor het Wereld Evangelisatie Fonds. Dit kan gedaan worden tijdens het Paasoffer (rond Pasen) en het Dankdagoffer (in November). Diverse gemeentes houden ook acties naast deze collectes.

 

Het Wereld Evangelisatie Fonds ondersteunen?

U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de DNMI van de Kerk van de Nazarener NL 37 INGB 000 40 85 285 of op de rekening van uw plaatselijke gemeente beiden onder vermelding van ‘gift WEF’.

Promotiemateriaal