Schakel

Schakel

Wat is een schakel?

Een Schakel is een Nazarener zendeling die voor een periode van twee jaar ‘geschakeld’ wordt aan een gemeente of district. De Kerk van de Nazarener in Nederland krijgt elke twee jaar een Schakel toegewezen om op een persoonlijke manier betrokken te zijn bij het zendingswerk van de kerk. De Nederlandse Nazareners leven mee met de zendeling en het gezin en kunnen een bemoediging voor hen zijn.

Schakel 2014-2015: Roberta Bustin

Roberta Bustin
De afgelopen periode is Roberta Bustin onze schakel geweest. Zij is werkzaam in Sighisoara, Roemenië, waar in 2014 het Werk en Getuigenisteam naar toe geweest is.

[button-blue url=”http://zending.nazarene.nl/geven/schakel/schakel-roberta-bustin-2014-2015/” target=”” position=””]Meer informatie Roberta Bustin[/button-blue]

De schakel ondersteunen

U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de DNMI van de Kerk van de Nazarener NL 37 INGB 000 40 85 285 of op de rekening van uw plaatselijke gemeente beiden onder vermelding van ‘gift schakel’.