Kerk van de Nazarener

Wij geloven

De Kerk van de Nazarener is een gemeenschap van Christenen. Zij gelooft dat iedereen het evangelie mag horen en dat de gelovigen één mogen worden met de Heilige Geest. Zodat de vrucht van de Geest liefde, kracht en vrede aan de mens brengt wat leidt tot een heilig en volkomen bestaan.

Wij staan voor

Wij zijn een Wesleyaans-Evangelische kerk. We belijden met de orthodoxchristelijke kerk dat Jezus als Zoon van God voor ons geleden heeft en gestorven is om ons te verzoenen met God. Deze Christo-centrische belijdenis verbindt ons met alle andere christelijke kerken.

Waarom de naam

Er werd destijds in 1907 over dit onderwerp serieus nagedacht toen die eerste pioniers de kerk stichtten en zochten naar een naam voor de nieuwe denominatie. Een ding stond voor hen vast: ze wilden in verband worden gebracht met Jezus Christus, ook genoemd “Jezus de Nazarener”.

Meer informatie op de Kerk van de Nazarener Nederland website.