Over ons

Financiën / ANBI

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld KinderAdoptieplan (KAP) en zending (NMI).

Meer informatie over onze ANBI, zie onze landelijke website.

Nazarene Missions International

De District Nazarene Missions International (DNMI) is een zelfstandig onderdeel van de wereldwijde Nazarene Missions International van de Kerk van de Nazarener. De DNMI gebruikt de doelen van de wereldwijde kerk als basis voor het werk in Nederland.

Onze focus

Bidden

Het gebed is misschien wel het grootste aardse voorrecht wat ons als christenen is gegeven. Bidden is praten met en luisteren naar God. We kunnen al onze gedachten, vragen, angsten en verlangens, ons leven, met hem delen zonder iets achter te houden. We kunnen hem danken en prijzen. We luisteren terwijl Hij tegen ons praat en ons daarmee, vrede, leiding en richting geeft. Het gebed is ook een plaats van solidariteit. Door het gebed brengen we de lasten van anderen bij God. Door het gebed kunnen we ons vanuit onze plaatselijke gemeentes verbinden met Christenen over de hele wereld en een stem naar God zijn voor mensen in nood en verdrukking.

Leren

Overal delen Nazareners met elkaar de zendingsverhalen van de kerk. Wanneer we deze verhalen horen worden we enthousiast en ontwikkelen een passie voor zending. Als we als Jezus volgelingen weten wat er op het spel staat en horen hoe anderen aan Gods roep voor missie gehoorzamen, worden we uitgedaagd hetzelfde te doen.

Volgen

“Ga en maak discipelen” waren Jezus afscheidswoorden toen hij zijn vrienden uitzond om aan zijn missie deel te nemen om alle mensen tot Hem te trekken. We verstaan deze woorden als een mandaat om hechte vriendschappen te vormen waardoor we elkaar kunnen helpen meer op Jezus te gaan lijken. Zij aan zij doorlopen we onze geloofsreis, terwijl we elkaar leren, bemoedigen en liefhebben. Als elke gelovige een andere gelovige helpt te groeien in geloof en te bemoedigen om Jezus te volgen, zal de aanwezigheid van God meer en meer aanwezig zijn.

Geven

De eerste christenen verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden (Handelingen 2:45). Als hedendaagse gelovigen willen we delen uit onze middelen en mogelijkheden om mensen met woord en daad Gods liefde voor hen te laten zien. Dit kan zijn door het doen van vrijwilligerswerk of het geven van geld of goederen.