Medisch Fonds

Medisch FondsMet behulp van het medisch fonds worden de gezondheidsverzekeringen betaald voor ruim 700 zendelingen. Hierdoor hoeven zij zelf persoonlijk geen verzekering af te sluiten. Een gedeelte van deze kosten komt uit het Medisch Fonds. Het wordt aangevuld vanuit het Wereld Evangelisatie Fonds.

Het is voor onze zendelingen een zegen te weten dat er voor hen wordt gezorgd als zij hun beste jaren geven op het veld en wanneer zij daarna thuiskomen.

Het geld wordt bijeengebracht door:

  • Vrijwillige collecten en gaven van de plaatselijke kerken over de gehele wereld;
  • Onderscheidingen voor uitzonderlijke dienst (Distinguished Service Award): een door uw gemeente of raad aan te vragen onderscheiding voor iemand uit uw gemeente, die u hiermee een schouderklopje wilt geven voor wat hij of zij heeft gedaan. Het geld waarmee deze onderscheiding wordt gekocht, is voor het Medisch Fonds.

Medisch Fonds ondersteunen?

U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de DNMI van de Kerk van de Nazarener NL 37 INGB 000 40 85 285 of op de rekening van uw plaatselijke gemeente beiden onder vermelding van ‘medisch fonds’.