Overstroming Pakistan

In Pakistan zijn ongeveer 33 miljoen mensen getroffen door maandenlange zware regenval en overstromingen. Bijna acht miljoen mensen raakten ontheemd en bijna 600.000 mensen leven nog steeds in opvangcentra of opvangkampen. Meer dan 1.600 mensen zijn omgekomen door overstromingen of modderstromen. Miljoenen huizen en bedrijven werden verwoest, en de dood van vee en de vernietiging van landbouwgrond hebben gevolgen voor het toekomstige inkomen van een groot deel van de bevolking. Minstens één Nazarener kerk moest worden afgebroken omdat waterschade het bouwwerk onveilig maakte. Waar mogelijk hebben Nazarener-kerken essentiële voedselhulp geboden aan de meest behoeftigen. De kerk is hier in zeer moeilijke omstandigheden (95% van de mensen in Pakistan is Moslim) aanwezig en heeft de hulp en financiële steun via NCM nodig.

Giften onder vermelding van:

“Overstroming Pakistan” op rekening van de DNMI: NL 37 INGB 000 40 85 285 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

5 december 2022