Elk druppie telt! – “Clean Water” zondagsschool spaarproject

Meer dan 1 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon (veilig) water. Een van de gevolgen is dat een van de belangrijkste doodsoorzaken zijn ziekten die ontstaan door vervuild water en slechte hygiënische omstandigheden. Het gebrek aan schoon water raakt ook het dagelijks leven van kinderen en hun gezinnen, omdat er vaak veel tijd besteedt moet worden aan het halen van water.

Via het “Global Clean Water” fonds verzorgt de Kerk van de Nazarener wereldwijd direct schoon water, door het slaan van waterputten , reservoirs en filtratie technieken. Daarnaast wordt via de lokale kerken onderwijs gegeven over inzet van deze technieken, hygiëne en maatregelen om ziektes te voorkomen.

Door steun aan dit fonds mogen we in Jezus naam water uitdelen en de lokale kerken helpen in hun bediening van hoop in hun samenleving.

Er is aan dit project geen streefbedrag verbonden: want elk druppie telt en elke gemeente kan meedoen. Graag jullie bijdrage uiterlijk in december 2017 overmaken op de rekening van de DNMI: NL37 INGB 0004 085 285 o.v.v. ACM1423.

Een heel concreet project om samen met de kinderen van de zondagsschool voor te sparen.

Via schooltv beeldbank “water” zijn voor verschillende leeftijdsgroepen filmpjes beschikbaar over waterschaarste, waterzuivering, waterkringloop, etc. Via websites van verschillende waterschappen zijn ook excursies en lespakketten beschikbaar. En er zijn natuurlijk ook hele creatieve sponsoractiviteiten te bedenken met water!

Download promotiemateriaal