Cliff en Heike Wright werken als zendelingen voor de Kerk van de Nazarener in Oekraïne.

Zij werden in 1999 uitgezonden als zendeling naar Oekraïne. Voorafgaand aan zijn eerste zendingstaak, diende Cliff  22 jaar als Russische tolk bij de Amerikaanse luchtmacht. In maart 2001 is hij geordineerd in het zuiden van Engeland (Britse Eilanden Zuid District)