Dit artikel is geschreven door Danielle van Heerden uit de Kerk van de Nazarener Haarlem en David Venema uit Zaanstad.

Dag 5: 15 oktober
Woensdag alweer, onze vijfde en zesde dag van de reis.  Er heerste steeds al  een goede sfeer, maar ik denk dat ik (Daniëlle) voor ieder wel mag spreken als ik vaststel dat er ook een goede ontwikkeling plaatsvindt in de onderlinge relaties.  We leren elkaar steeds beter kennen.  Dat is positief. Maar omdat we mensen zijn,  moeten we hierbij ook regelmatig een beroep doen op onze flexibiliteit. Zelf heb ik nu de nogal enerverende ervaring opgedaan van het drie keer opnieuw plaatsen van een (groot , onhandig, voor hoge plek bestemd) stuk gipsplaat, steeds onder supervisie van iemand anders, die er dan ook weer een ander idee over had.  Op zo’n moment  zou je eigenlijk het liefst iets heel anders met die gipsplaat willen gaan doen.  Maar het besef dat je daar niet voor jezelf staat te werken, maar voor een echt Hoger doel,  maakt dat je er samen toch op een acceptabele wijze uitkomt.
Vandaag waren er geen activiteiten voor ouderen of kinderen,  dus enkelen namen even wat rust voor althans een gedeelte van de dag.
Bijzonder was vandaag de avondmaaltijd, waarvoor we bij een gezin thuis waren uitgenodigd.  Het gezin van de vrouw die de ouderengroep ondersteunt waar ik het in het vorige stukje over had.  Een tafel vol met heerlijk eten, overvloedig en mooi opgediend op schalen. Ook haar man en zonen hadden meegeholpen door het vlees te roosteren.  We zaten gezellig in een grote kring en hebben, naast onderlinge gesprekken, ook gezongen  en een overdenking gehouden onder leiding van Paul. Het gebed dat daarna in groepjes werd gehouden, deed me realiseren hoe speciaal het is dat we, hoewel zo verschillend  qua karakter, leeftijd, talenten en zwakheden, allemaal horen bij het huisgezin van onze God.  Hij maakt ons één.

Dag 6: 16 oktober
Het is weer een zeer werkzame dag geweest vandaag.  De onafgewerkte en kale ruimtes in de kerk waar we mee begonnen,  zijn nu bijna allemaal volledig afgewerkt met gipsplaat.  Dit is al een heel ander gezicht.  Komende dagen worden de vloeren geëgaliseerd met  houten platen. 
We hadden een gezellige avond maaltijd en samenzijn met verschillende families die hier wonen en ook betrokken zijn bij de plaatselijke kerk en de verbouwing hiervan. We hadden zelf iets ‘Hollands‘ gekookt, want we hielden een zogenaamde Hollandse avond. We aten hachee met rode kool en zelfgemaakte appelmoes.  Gelukkig viel dit erg in de smaak. We waren met ongeveer dertig mensen en hadden daarom grote hoeveelheden nodig.