Schakel

Wat is een schakel? Een Schakel is een Nazarener zendeling die voor een periode van twee jaar ‘geschakeld’ wordt aan een gemeente of district. De Kerk van de Nazarener in Nederland krijgt elke twee jaar een Schakel toegewezen om op een persoonlijke manier betrokken te...