Visie – Impact – Actie

We zijn mensen die geloven dat door onze betrokkenheid wereldwijd levens veranderen!

Projecten

Wereld Evangelisatie Fonds

Ondersteun zendelingen

Albasten

Ondersteun de bouw van grond, kerken, ziekenhuizen etc.

Kinderadoptieplan

Sponsor een kind vanaf € 12,50 per maand

Albastenfonds

Albastenfonds voorjaar 2022

Het Albastenfonds wordt onder andere gebruikt voor de aanschaf van kerken, land, zendelingswoningen. De organisatie van het Albastenfonds wordt betaald…

Over ons

Wij geloven

De Kerk van de Nazarener is een gemeenschap van Christenen. Zij gelooft dat iedereen het evangelie mag horen en dat de gelovigen één mogen worden met de Heilige Geest. Zodat de vrucht van de Geest liefde, kracht en vrede aan de mens brengt wat leidt tot een heilig en volkomen bestaan.

NEEM CONTACT MET ONS OP