Trino Jara is de FSC (Field Strategy Coördinator – veldleider) van de regio Eurasia North Veld. Onderstaand de landen die onder dit veld vallen.


Gegroet, beste broeders en zusters. Hieronder volgt weer een kort verslag over de situatie in Oekraïne.

Ik wil je uitnodigen om het interview met Pastor Andriy Takhtai te lezen wat gepubliceerd is door Gateway News in Zuid-Afrika. Andriy is een voorbeeld van de Nazarener reactie op de crisis. Hij heeft zichzelf gegeven in het dienen van vele mensen binnen de kerk en in de gemeenschap waar hij als pastor dient. We blijven bidden voor Andriy en zijn vrouw Marina. Voor Gods bescherming, wijsheid en leiding in deze moeilijke tijd. Hieronder is de link van het interview:We willen ook een kort bericht van een Oekraïense vriend delen:

Kiev. 21e dag van de oorlog. We hebben weer een rusteloze nacht overleefd.

Drie weken van complete waanzin, zinloos lijden, zinloze vernietiging van een vreedzaam leven. Duizenden levens aan beide zijden verloren. Miljoenen vluchtelingen en ontheemden…

“Mensen klagen tot God dat het leven vol is van kwaad en lijden, oorlogen, geweld, etc. dat het ondraaglijk wordt. God antwoordt mensen: Je vindt het niet leuk, dus doe het niet” (Nikolai Berdyaev).

Van 15 op 16 maart is er een strikte avondklok opgelegd. Je kunt je alleen zonder toestemming verplaatsen om te schuilen. Gisteren haastten we ons om nog zoveel mogelijk te doen, om mensen te voorzien van brood, medicijnen… Dit alles kunnen wij doen door onze vrienden die ons vrijgevig steunen voor dit goede doel… Oprechte tranen en omhelzingen van dankbaarheid voor degenen die we helpen inspireren om nog meer goed te doen voor degenen in nood tijdens deze moeilijke tijd voor ons allemaal…

De avondklok beperkt zelfs onze goede bedoelingen en daden. Vandaag rusten we uit van onze goede daden en denken we na over wat er gebeurt hopend op goed nieuws in de nasleep van deze strenge beperkingen.

Oorlog is wanneer je beperkt wordt in je beweging, wanneer de afstanden die je in vreedzame omstandigheden in korte tijd aflegt  helemaal niet te overbruggen zijn.
Dat is wanneer je niet in je huis, in de buurt dichtbij, kunt komen om te controleren of het in orde is of niet. Dat is wanneer je je eigen kinderen niet kunt zien, vrienden……….

God redt Oekraïne! Zorg voor ieder van ons, speciaal voor onze verdedigers. Laat ons tegen de achtergrond van wrede onmenselijkheid en kwaad het vertrouwen in de mensheid en de vriendelijkheid niet verliezen. Laten we niet vergeten dat na de nacht de dageraad komt…

Goed nieuws

Ook al is dit een tragedie waar de meeste van onze kerkmensen zich gedwongen zien te migreren uit hun thuisland; we zijn erg gezegend door nieuws over hun situatie als vluchtelingen in Europa. Tot nu toe; bijna 3 miljoen mensen zijn gedwongen om te vluchten en toevlucht te zoeken in diverse Europese landen. Een paar dagen geleden ontving ik een kort bericht van een Nazarener Pastor in Berlijn; in zijn bericht vroeg hij me of ik een groep Koerdische Nazareners kende die net in zijn kerk waren aangekomen:

Een familie van 16 Koerdische vluchtelingen uit Kiev vond noodhuisvesting in onze kerk in Berlijn. Zij zijn oorspronkelijk uit Armenië en hebben de gemeente bezocht van Pastor Andriy in Kiev. Groeten en zegeningen uit Berlijn, Thomas.

Vanmiddag was ik in een vergadering met de districtssuperintendent van Oekraïne die nu ook in ballingschap is. Hij vertelde nog een mooi verhaal over hoe Nazareners manieren vinden om verbinding te maken en samen te komen op de plaatsen waar ze zijn. Afgelopen zondag nadat hij een Zoom-kerkdienst had voor een paar mensen die nog in zijn kerk in Kiev zijn, ging hij naar een andere plaats waar een groep Nazareners uit Kazatin was samengekomen om de Heer te aanbidden. Uit onze discussie vanmiddag begrijpen we ook dat deze oorlog de meeste van onze Oekraïense kerkmensen dwingt te vertrekken en hun toevlucht te zoeken in andere Europese landen. Sommige leiders vragen zich af of deze mensen na de oorlog zullen terugkeren, of dat ze opnieuw moeten beginnen. Bid alstublieft om Gods leiding in deze kwestie.

We zijn erg dankbaar voor de kerken en families die onze kerkmensen in verschillende landen in Europa ontvangen. Moge God hen zegenen voor hun medeleven en liefde. De woorden van onze Heer Jezus komen in me op;

”Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.
(Mattheüs 25:34-40)

God redt Oekraïne. Zorg voor ieder van ons, vooral onze verdedigers

We willen nogmaals onze dankbetuigingen sturen aan alle mensen die bidden en doneren aan NCM.

Moge God je overvloedig zegenen

Ik woonde bijna vijf jaar in Kiev. Mijn hart is daarom ook bij Oekraïne en zijn volk. God gaf me het voorrecht om daar te leven en dienen als NCM-coördinator en later als District Superintendent. Een paar dagen geleden ontving ik enkele foto’s van de plaats waar de andere zendelingen en ik leefden, waarop te zien is hoe het door de bombardementen is verwoest. Mijn hart is gebroken als ik naar deze foto’s kijk en ik weet dat dit ook geldt voor veel andere vrienden die in Oekraïne zijn geweest als onderdeel van vrijwilligerswerk of Werk & Getuigenis teams. Hier deel ik de foto’s van de plaats waar ik in Kiev woonde nadat het is gebombardeerd door het Russische leger:

Wij leven in een land binnen de voormalige Sovjet-Unie en we ervaren een aantal van de situaties die het artikel beschrijft. Duizenden Russen komen in ons land aan en proberen plekken te vinden om te wonen. Ze huren appartementen waar maandelijks enorm hoge bedragen voor betalen. Hier maken de eigenaren van de appartementen misbruik van door de huurprijzen op te drijven. Maar de echte tragedie is voor de lokale mensen die appartementen huren.

Een paar dagen geleden kregen we een telefoontje van de eigenaar van het appartement waarin we wonen. Hij vroeg ons om meer voor de huur te betalen of om anders het appartement te verlaten. Wij zijn niet de enige die dit soort telefoongesprekken ontvangt. Duizenden huurders ontvangen soortgelijke telefoontjes waarin ze worden gevraagd om hogere huurprijzen te betalen of de appartementen te verlaten.

De appartement eigenaren zien dit als een kans om geld te verdienen en intimideren de lokale bevolking om hogere huurprijzen te betalen. Sommige van onze kerkleden zien zich voor ernstige uitdagingen gesteld om hun appartement te behouden omdat hun inkomen zeer beperkt is. Anderen proberen goedkopere appartementen buiten de stad te vinden, die veel kleiner zijn en waar ze meer moeten betalen voor vervoer en andere diensten.

Bid alstublieft voor de tussenkomst van de Heer en voor onze mensen om genade bij de appartementseigenaren.

Ik wil dit verslag afsluiten met een post uit een bericht van een goed vriend.

De Heer is mijn redding. De genade van God heeft me bereikt en me uit de woeste zee getrokken, en ik ben veilig op deze vaste grond, de Heer is mijn redding! Psalm 95:1
Luister naar:

Hoe kan ik helpen?

Bid alstublieft voor mensen die uit de eerste hand de crisis in Oost-Europa meemaken. Bid voor degenen die onderdak zoeken in Oekraïne, degenen die verhuizen naar andere landen en degenen die rouwen om de verliezen die ze al hebben geleden. Bid voor degenen die het meest kwetsbaar zijn, waaronder kinderen, senioren, personen met een beperking en mensen met gezondheidsproblemen die medicijnen nodig hebben. Bid voor kerkleiders en kerken die reageren op de noden om hen heen. Laten we tenslotte bidden voor vrede. Ga naar ncm.org/pray om een gebed of bemoediging te sturen.

Geef:

Kerken en individuen over de hele wereld kunnen ondersteuning bieden via het Nazarene Compassionate Ministries. Donaties gaan naar noodhulp in verband met transport, onderdak, voedsel, water en essentiële benodigdheden. Geven kan via de lokale gemeente of via de DNMI-rekening NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International, beide onder vermelding van “Oekraïne crisis”