Berichten uit de kerken in Oekraïne:

Pastor Nabil in Odessa huisvest vluchtelingen in zowel de kerk als zijn eigen huis. Hij is onvermoeid aan het werk terwijl hij zijn gemeenteleden bijstaat en de pas gestarte gemeente in Izmail die onlangs werd gebombardeerd. Bid alstublieft voor kracht, rust, vrijwilligers en

hun dochtertje, die heel erg bang is.

Pastor Sergei van de Kazatin-kerk heeft bijna non-stop mensen naar de Poolse grens gereden

Veel van hen zijn lid van deze kerk. Zijn familie is nu in Polen, waar de Poznan Church of the Nazarene vluchtelingen bij de grens helpt om treinkaartjes te bemachtigen. Want eenmaal in Polen aangekomen hebben ze nog een reis van ruim 8 uur voor de boeg om in Poznan te komen. Pastor Sergei blijft naar de grens rijden totdat het niet meer nodig is. Het voelt eindeloos, zegt hij, omdat we geen idee hebben wanneer het allemaal zal eindigen. Er zijn nog steeds kerkleden en veel gezinnen in hun stad waar hij voor klaarstaat om te helpen. Bid voor pastoor Sergei om rust, kracht, moed en wijsheid terwijl hij door een zeer onstabiel gebied navigeert

Pastor Andriy in Kyiv is onvermoeibaar in zijn zorg voor zijn kerk, familie en vrienden en de vele mensen in heel Oekraïne die zich in een kritieke situatie bevinden. Zo helpen hij en zijn vrouw bij het coördineren van de leveringen van voedsel en benodigdheden, zoals luiers, aan alleenstaande moeders en kinderen. Andriy helpt ook de vluchtelingensituatie aan de grenzen te coördineren en helpt mensen naar het treinstation te brengen om Kiev te verlaten. Het station is chaotisch, waar dagelijks honderden vrouwen en kinderen proberen te vertrekken. Bid voor Pastor Andriy, om kracht, rust, bescherming en wijsheid.

Pastor Svetlana en haar man gaan regelmatig langs bij de mensen in hun kleine gemeente, waarvan het grootste gedeelte een fysieke en/of mentale beperking heeft.  Ze helpt hen te voorzien van voedsel en andere basisbehoeften. Svetlana informeert actief de wereld via facebook over de verschillende inspanningen en geeft updates van de situatie. Bid voor pastor Sveta en haar man voor veiligheid, gezondheid, kracht en moed.

De First Church of the Nazarene in Kiev biedt in de kerk onderdak aan een paar gezinnen en helpt hen op verschillende manieren onder Zee’s zorg. Bid alstublieft voor voortdurende bescherming, kracht en rust.

Pastor Sergei in Moldavië neemt vluchtelingen op en doet geweldig werk. Sergei en Iryna hebben zelf twee kleine jongens, maar doen er alles aan om voor tientallen mensen in hun kerk te zorgen. Kerkleden hebben al meer dan 30 mensen opgevangen, ze nemen hele gezinnen mee naar huis en 200 mensen zijn op andere manieren geholpen. Ze worden bij de grens opgehaald, krijgen eten en er wordt onderdak gezocht, wat ook steeds wordt gevonden.  Bid alstublieft voor hen als ze plannen, voeden, huisvesten en troosten.

Hulp bij de grens met Polen

Rafi is predikant en coördinator van Nazarene Compassionate Ministries in Polen. Rafi en zijn familie, oorspronkelijk afkomstig uit Syrië, werden zeven jaar geleden vluchtelingen toen ze gedwongen werden het conflict in hun thuisland te ontvluchten. Na aankomst in Polen plantten Rafi en zijn moeder, Lena, twee Arabischsprekende Nazarener kerken. Nu staat hij bij de grens Oekraïense vluchtelingen te verwelkomen met voedsel, water, voorraden en een warme glimlach.

In Roemenië hebben kerken hun faciliteiten voorbereid, zodat deze kunnen dienen als veilige ruimten voor vluchtelingen en verzamelen ze benodigdheden die gezinnen nodig hebben tijdens hun verblijf. Pastors werken eraan om moeders met kinderen te helpen naar andere locaties in Europa te reizen en, waar mogelijk, de kosten van hun vervoer te dekken.

In Hongarije hebben Nazarener-predikanten en vrijwilligers een actieteam gevormd. De groep heeft voedsel en water geleverd aan vrouwen en kinderen in vier dorpen waar veel mannen in het leger zijn getreden. De winkels in deze dorpen staan ​​grotendeels leeg en daardoor is er een tekort aan drinkwater. Zij maakten een van de kerkgebouwen in Hongarije gereed om meerdere gezinnen te huisvesten. Het district in Hongarije zamelt geld in voor vluchtelingen die naar het gebied komen.

Afgelopen week gingen Teanna en Jay Sunberg – Nazarener-zendelingen op het Centraal-Europese veld – naar de grensstad Przemyśl in Polen waar vluchtelingen uit Oekraïne aankomen. Teanna beschrijft het web van medeleven waarvan zij en andere hulpverleners getuige zijn door het verhaal te vertellen van een Oekraïense vrouw genaamd *Sveta.

In een schrijnende reis met autopech, gastvrijheid van vreemden en sms-berichten in meerdere landen en continenten, vond Sveta eindelijk een toevluchtsoord in Hongarije. In 90 minuten, zegt Teanna, communiceerden acht vreemden via een netwerk van vier zendingsorganisaties in vier landen en twee continenten. Sveta verzekerde zich van een verblijfplaats in een ander land voordat ze de grens zelfs maar had bereikt.

Teanna deelt dit verhaal om te beschrijven hoe een op Christus gerichte crisisrespons er in de 21ste eeuw eruitziet. “Het lijkt erop dat mensen van alle achtergronden, vaardigheden en etniciteit prioriteit geven aan een daad van liefde en welkom”, zegt Teanna.

*Naam is ter bescherming gewijzigd.

De stad  Przemyśl, Polen, waar vluchtelingen aankomen nadat ze Oekraïne zijn ontvlucht. Hier bereiden ze zich voor op de verdere reis naar een eindbestemming binnen Polen of in een ander land. Vrijwilligers uit de gemeenschap zorgen voor maaltijden en benodigdheden, en bussen voorzien vermoeide reizigers van ritten.

Bid

Bid alstublieft voor mensen die uit de eerste hand de crisis in Oost-Europa meemaken. Bid voor degenen die onderdak zoeken in Oekraïne, degenen die verhuizen naar andere landen en degenen die rouwen om de verliezen die ze al hebben geleden. Bid voor degenen die het meest kwetsbaar zijn, waaronder kinderen, senioren, personen met een beperking en mensen met gezondheidsproblemen die medicijnen nodig hebben. Bid voor kerkleiders en kerken die reageren op de noden om hen heen. Laten we tenslotte bidden voor vrede. Ga naar ncm.org/pray om een ​​gebed of bemoediging te sturen.

Geef.

Kerken en individuen over de hele wereld kunnen ondersteuning bieden via het Nazarene Compassionate Ministries. Donaties gaan naar noodhulp in verband met transport, onderdak, voedsel, water en essentiële benodigdheden. Geven kan via de lokale gemeente of via de DNMI-rekening NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International, beide onder vermelding van “Oekraïne crisis”.