Mindanao Island, Filippijnen

Gemeenschappen in het zuiden van de Filippijnen zijn nog steeds bezig om de verwoesting, die is achtergelaten op Mindanao Island, vast te stellen en van de nasleep van de storm tijdens het afgelopen weekend. Tropische Storm Washi, plaatselijk bekend als Sendong, veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen die de dood van ten minste 700 mensen waarvan de meeste van hen kinderen-in Cagayan de Oro City, Iligan City, en de omliggende dorpen veroorzaakte. Nog 800 mensen worden vermist op het eiland, en meer dan 35.000 mensen zijn ontheemd. De omvang van de schade van de meer afgelegen dorpen is nog onbekend. Zware regenval heeft grote gebieden zonder stroom gezet, zodat de communicatie, maar ook het reizen naar die gebieden zeer beperkt is. De wolkbreuk erna, in de kuststeden begon laat vrijdag nacht na Washi, waarbij er meer dan acht centimeter regen viel in het gebied gedurende een aantal uren, vier keer de hoeveelheid neerslag verwacht voor de hele maand december. Dit resulteerde in overstromingen waardoor huizen in de zee werden gesleept, terwijl families binnen lagen te slapen. De Kerk van de Nazarener is als lokale kerk aanwezig in Iligan en Cagayan de Oro, de zwaarst getroffen plekken en omliggende gebieden. Lokale leiders in Iligan zeggen dat 12 Nazarener families behoren tot degenen wier huizen werden verwoest. Daarnaast is een hele familie, die tot de kerk behoren, gestorven, en ook een moeder met kind worden nog steeds vermist. De Cagayan de Oro City Kerk van de Nazarener heeft schade opgelopen door de overstroming, maar de pastoor en zijn familie zijn veilig. Zij melden dat een aantal Nazarener families in een van de buitengebieden van de kerk hun huis hebben verloren. Iligan Stad Kerk van de Nazarener heeft twee Kinder Ontwikkeling Centra, waarvan er een wordt ondersteund door Nazarene Compassionate Ministries. De kinderen gesponsord door de NCM zijn ongedeerd en hun families zijn veilig.

Nazareners reageren:
In de Iligan Stad Kerk van de Nazarener is er een tijdelijke opvang voor ontheemde Nazarener families en andere gezinnen uit de stad en omliggende gemeenschappen. De gemeente is in staat geweest om wat eten en kleding te verdelen. De pastor met een kleine afvaardiging van de stad Iligan kerk bezoeken de andere getroffen gemeenschappen om te helpen en informatie te verzamelen om de omvang van deze ramp vast te stellen. De Cagayan de Oro City Kerk van de Nazarener doet ook dienst als een schuilplaats voor ontheemde families in de gemeenschap en ze hebben wat voedsel en kleding uitgedeeld aan mensen in nood. Lokale leiders melden dat meer noodhulp nodig is in de vorm van voedsel, kleding, water en dekens. Stephen Gualberto, veld strategie coördinator voor de Kerk van de Nazarener in de Filippijnen, vloog naar de getroffen gebieden vroeg op de maandag om te helpen bij de beoordeling en coördinatie van hulp bij deze ramp. De Filippijnen veldkantoor bereidt Crisis Care Kits die onmiddellijk verscheept zullen worden naar Mindanao , hoewel hun voorraden beperkt zijn. Een vierkoppig team is gezonden naar de Nazarener kerken om te helpen in het westelijk Mindanao district. Het team bestaat uit mensen uit de nabijgelegen districten, die getraind werden om te kunnen reageren op een ramp, tijdens een workshop in april 2011. Zij zullen samenwerken met de leiders van het Mindanao westelijk district in het coördineren en bewaken van de hulpverlening, plan voor rehabilitatie-programma’s, het bieden van communicatie-ondersteuning, strategische partnerschappen met andere organisaties en lokale leiders en leden van de gemeenschap voor de lange termijn respons en in het trainen van paraatheid tijdens een ramp. Anderen die deze training in reageren op een ramp kregen, werd gevraagd om zich voor te bereiden deze week te worden gemobiliseerd omdat hun vaardigheden nodig zijn. Diverse lokale kerken begonnen met het werven van fondsen om te reageren op deze ramp en anderen zijn van plan om een speciale kerst collecte voor de getroffen gemeenschappen te houden op zondag december 25. Gualberto zei dat voortdurende en uitgebreide evaluatie zal worden voortgezet. De Kerk van de Nazarener in de Filippijnen is toegewijd aan het ondersteunen van de plaatselijke gemeenten in Iligan, Cagayan de Oro, en de omliggende gebieden en samen met de families op te gaan op de lange weg naar herstel. “Bid voor ons, met name die zijn getroffen,” heeft Gualberto gezegd.

Hoe kan ik helpen
Bid alstublieft voor de verwoeste gemeenschappen in het zuiden van Filippijnen, voor degenen die rouwen om hun geliefden en voor kinderen en gezinnen tijdens het proces van herstel en wederopbouw.

Bron:
http://www.ncnnews.com/nphweb/html/ncn/article.jsp?sid=10000006&id=10010978