Een gemeenschap van gelovigen, in het district Marakwet East van de Provincie Elyego-Marakwet in Kenia, heeft officieel een Kerk van de Nazarener opgericht, dankzij het gebed en de praktische en financiële steun van de Nazareners uit Nederland.

De Kerk van de Nazarener is sinds 1987 aanwezig in Kenia, toen Harmon Smelzenbach III daar begon. In de Northern Rift-regio van Kenia was er maar één gevestigde Kerk van de Nazarener, die nogal ver verwijderd was van het district Marakwet East.

In 2015 voelde Dorcas Chepkwony een innerlijke roeping om een ​​Kerk van de Nazarener te beginnen in Marakwet East, waar ze werd geboren. Ze woonde in Rotterdam in Nederland op grote afstand van waar ze was opgegroeid.

“Ik realiseerde me dat het niet gemakkelijk was om dat te doen,” zei Chepkwony. “Ik had de Heer nodig om me een teken te geven dat dit Zijn doel was met de Marakwet East, en God liet me een visioen zien van de hele North Rift van Kenia, waar geen Kerk van de Nazarener is.”

Dus een jaar lang bad ze en luisterde naar Gods stem. Ze sprak met het regiokantoor in Nairobi, Kenia, en met haar vrienden en voorgangers in Rotterdam.

“Ik had nog steeds vragen,” zei Chepkwony. “Maar zelfs met deze strijd van twijfel geloofde ik de stem van de Heer.”

Marakwet East is een van de armere streken. Onderdrukking door een naburige stam belemmerde de groei van Marakwet East vergeleken bij de rest van Kenia. De gemeenschap leeft daar van minder dan een dollar per dag, en als gevolg van de armoede en onderdrukking zitten veel jongeren en kinderen zonder ouders. De jeugd van Marakwet East had al langere tijd de gewoonte om met alcohol om hun problemen te vergeten.

“De komst van de Kerk van de Nazarener heeft sommige jongeren ertoe gebracht Christus te aanvaarden,” zei Chepkwony. “Ze geloven nu dat God voor hen zorgt en dat er hoop is voor morgen. Dit zijn de eerste leden die zich bij de kerk hebben aangesloten. “

Op 24 november 2019 begon de Kerk van de Nazarener officieel, met een startdienst. Chepkwony reisde naar Kenia en was getuige van dit begin van de kerk. Pastors reisden vanuit de hele Rift Valley-regio om hen te ondersteunen tijdens de doop, de installatie van leden en het eerste avondmaal. Volgens Chepkwony heeft de kerk 26 volwassen leden, 10 jongeren en bijna 30 kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar.

Ze hoopt dat ze op een dag een gebouw kunnen hebben voor zondagsdiensten. Nu ontmoeten ze elkaar in een open veld, zonder beschutting tegen regen of intense hitte. Het nabijgelegen winkelgebouw is te klein om het aantal aanwezigen te herbergen. ‘Het zou een voorrecht zijn om een ​​gebouw te hebben waar op zondag diensten kunnen worden gehouden, en waar we doordeweeks onderwijs kunnen geven aan de jongeren en volwassenen over het volgen van Jezus’, zei Chepkwony. “Denk aan het Lichaam van Christus in Marakwet East, en bid voor deze beginnende kerk, dat de Heer haar mag zegenen om verder te groeien tot de heerlijkheid van Zijn Naam.”


Mijn diepste wens was, naast het helpen van de weeskinderen, om in mijn geboorteplaats een Kerk te starten en nu is dit verlangen eindelijk werkelijkheid geworden…

De realisatie van de Marakwet East – First Church of the Nazarene was niet gemakkelijk. Maar het is door gebed en standvastigheid in het geloof toch, nu zeven jaar later, erkend door de Global Church of the Nazarene. 

Ikzelf (Dorcas) kom oorspronkelijk uit Marakwet East, het gebied waar de kerk wordt gebouwd. De Marakwet bevolking was tot twee jaar geleden nog verwikkeld in een stammenoorlog met de Pokot, die aan de andere kant van de rivier wonen. Ze zijn nog armer dan dat wij zijn. En wat gebeurt er…

Een Pokot-jongeman wil graag trouwen. Alleen is daar volgens de gewoonte een bruidsschat aan verbonden. Een bruidsschat bestaat meestal uit vee (koeien en geiten, want die zijn erg waardevol binnen deze stam en ook bij de Marakwet bevolking. Zijn vader heeft maar 4 koeien of geiten, heeft 3 zonen, en geeft hen elk 1. De vrouw in kwestie (en elke vrouw) vraagt als bruidsschat 20 stuks vee. Dus wat doet de verliefde jongeman; hij moet stelen. Hij heeft zelf geen “werk” en bijna geen educatie. En de snelste manier is om het vee van de buren te roven, koste wat het kost…. al moet hij daarvoor iemand vermoorden. En dat gebeurt helaas al decennialang. 

Een deel van onze jeugd heeft nu geen vader en/of moeder meer. Dus elk jaar bezoek ik het gebied vanwege het weeskinderenproject van Stichting Sosurwo Fonds. Door middel van het project probeer ik een beter leven voor deze kinderen op te bouwen en hen uit de cirkel van armoede te halen. En ik zal er alles aan doen om dit mogelijk te maken.

In februari van dit jaar, nog voor corona, heerste er een sprinkhanenplaag in Kenia. En hoewel de sprinkhanen Kenia nu hebben verlaten, is de nasleep verschrikkelijk. De boeren moeten opnieuw beginnen en honger dreigt. Daarna was een modder overstroming, die veel scholen wegvaagde en kinderlevens kostte. Daarbij is er nu ook Covid-19 gaande en 2020 is niet eens afgelopen. Van dit alles herstellen is bijna niet te doen voor de bevolking die leeft van één dollar per dag.

De kerk speelt een belangrijke rol in de gemeenschap en ik wil samen met de Marakwet East Church of the Nazarene de gemeenschap en kinderen helpen. We hebben al een stuk grond en de bouw is al gestart (zie foto).
Het Woord leert ons God en onze naaste lief te hebben als onszelf. We willen dit aan onze buren aan de andere kant van de rivier ook laten zien en hopen op een langdurige vrede met elkaar.

“Bouw de kerk met mij mee” door je giften over te maken naar de NMI van de je plaatselijke gemeente onder vermelding: KvdN Marakwet Kenia.
Dank jullie wel voor jullie giften en Gods zegen gewenst.

Dorcas Chepkwony