Tijdens de afgelopen internationale NMI conventie is een nieuw logo voor Nazarene Missions Internationa geïntroduceerd.

Het verhaal achter het logo:
Gebed, WEF, Albastenfonds en het betrekken van kinderen en jeugd is verenigd in het nieuwe logo door de 4 verschillende kleuren verbonden in de cirkel. De hele cirkel herinnert ons er aan dat we een internationale organisatie zijn waarvan de actie een wereldwijde impact heeft. In het middelpunt het kruis, want de boodschap van het Kruis is onze focus wanneer we HET verhaal vertellen.

Download diverse versies: