Dank u wel voor uw blijken van medeleven voor kinderen die in een crisis verkeren!

Over de hele wereld raken kinderen verstrikt in economische crises, hongersnoden, milieurampen en conflicten. Wereldwijd zijn meer dan 80 miljoen mensen als gevolg van vervolging en geweld gedwongen ontheemd geraakt. Een derde van hen is kinderen. Bij politieke en sociale instabiliteit worden kinderen uit gezinnen die gevlucht zijn vanwege hun afhankelijkheid van anderen zelfs extra kwetsbaar. 

Het kerstproject van 2021 was gericht op het bieden van spirituele, educatieve, fysieke en emotionele zorg voor kinderen die over de hele wereld in een crisis verstrikt raken. Scholen in Jordanië en Libanon, zorg voor mensen die als vluchtelingen in Bangladesh leven en programma’s voor het voeden van hongerigen in Venezuela zijn slechts enkele van de blijken van medeleven waardoor de liefde van God wordt getoond aan kinderen in nood.

De Nazarener School in Libanon helpt zowel kinderen, zoals de meisjes op de foto hiernaast, als hun families.

 In de Dominicaanse Republiek worden kinderen via het programma ‘kinderen voor de toekomst’ voorzien van schoolbenodigdheden, vaccins en vitaminen.

 In Jordanië ontfermt een Nazarener school zich over 124 kinderen, van wie velen daar leven als vluchteling, met onderwijs en zorg.

Kinderen van de Rohingyastam uit Myanmar verbinden zich aan Nazareners die werken binnen een vluchtelingenkamp in Bangladesh.

Een bediening in de Filippijnen biedt tijdelijke huisvesting, onderwijs, medische zorg en spirituele zorg voor geredde kinderen uit online seksuele uitbuiting.

Aleyna’s Verhaal

Voor één familie in Libanon is de Nazarener-school in Beiroet meer dan een plek om te leren, het is een toevluchtsoord geworden. Aleyna*, 14, en haar zus Dina, 13, gaan van kleins af aan naar deze school. Toen de vader van Aleyna acht jaar geleden overleed, had haar moeder had noch een vast inkomen, noch een ondersteunend netwerk. Velen die de vader van de meisjes hadden gekend wilden dat Aleyna en Dina naar een weeshuis zouden gaan in de overtuiging dat de kinderen het daar beter zouden hebben. De moeder van Aleyna benaderde, in haar wanhoop om haar gezin te beschermen, het hoofd van de Nazarener school voor hulp. De staf van de school zag af van het collegegeld en verbond de moeder aan een advocaat die haar hielp de voogdij over haar kinderen te behouden.

Libanon wordt momenteel geconfronteerd met een financiële crisis die de prijs van de dagelijkse behoeften vertienvoudigd heeft. De hoge inflatie heef invloed op het schoolgeld, de salarissen van leraren en elk aspect van het leven. “De leraren, de ouders, de studenten – iedereen heeft een toename van problemen” vertelde de schoolbegeleider. Veel gezinnen ervaren hetzelfde als de familie van Aleyna. Maar telkens weer heeft het nieuws over de Nazarener school zich verspreid: ze zijn als een gezin. Die familie creëert voor Aleyna en haar zus een omgeving waar ze temidden van de crisis veilig op kunnen groeien.

*Uit veiligheidsoverweginngen zijn de namen van de kinderen gewijzigd     
Lees meer op https://www.ncm.org/christmas