De Kerk van de Nazarener is inmiddels actief in 159 landen. Dank voor alle zendelingen die actief zijn (geweest) in deze landen en het werk hebben gestart.