In 2022 is het Kaap-Verdië Noord district 119 jaar aanwezig in het land. Het district is op weg naar zelfstandigheid nu doorgegroeid naar een fase 2 district. (fase 3 is zelfstandig net als Nederland). Het district heeft Albastenfonds ontvangen op een districtscentrum te realiseren voor kerkleiders in dit gebied en het dient ook als een plaats waar de Districts Superintendent kan wonen. Het gebouw is in december 2021 geopend waarbij direct het 120 jarig bestaan van de Kerk van de Nazarener in Kaap-Verdië is gevierd.