18 maart 2011

De raad van algemene superintendenten verenigen zich met andere christelijke leiders over de hele wereld om opnieuw te bellen naar onze achterban om te bidden. Wij dringen er bij Nazareners aan om het Japanse volk op te dragen voor Gods Troon. Ook dringen wij er verder bij christenen op aan ook voor hen die in de pastorale en zorg bediening werken en daardoor betrokken zijn bij schrijnende gevallen van slachtoffers van deze tragedie. Hoewel we geloven dat het aanbieden van een beker koud water in Jezus ‘naam is een uitdrukking van Zijn liefde, blijven we bidden dat het evangelie duidelijk zal worden gecommuniceerd en dat velen zullen komen tot geloof in Christus.

Gemeenten, zowel als individuen en gezinnen, kunnen specifieke tijd voor gebed en vasten opzij zetten voor deze grote nood. Wij blijven vastberaden ons vestigen op het geloof in de genade, goedheid en vriendelijkheid van de Ene die zei dat hij ons nooit zou begeven of verlaten. In dit uur van beproeving en moeite, staan we in geloof en gemeenschappelijk gebed met al degenen die een beroep doen op de naam van onze Heer. Want ‘Genadig en barmhartig is de HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid (Psalm 145:8, NBG).
– Raad van algemene superintendenten