Hoe wordt de internationale Kerk van de Nazarener getroffen door het COVID19 virus? Hieronder een overzicht en punten van dank en gebed.

Door het wereldwijde karakter van de Kerk van de Nazarener kan snel met hulp en ondersteuning worden gereageerd. Via Nazarene Compassionate Ministries (NCM) worden gemeenschappen ondersteund met voedselhulp, hygiënische middelen en wordt inkomenssteun gegeven aan mensen die anders honger zouden lijden. In lokale kerken over de hele wereld ontstaan talloze initiatieven om dit praktisch mogelijk te maken. Ook als straks de lockdowns eindigen en economieën herstellen zal de kerk nog steeds actief aanwezig zijn om mensen in liefde bij te staan met hulp en ondersteuning.

Dit internationale werk van de kerk hangt ook nauw samen met de beschikbare financiële middelen. Door de lockdown in kerken en verlies of vermindering van inkomen bij de leden staan de ontvangsten voor NCM en het Wereld Evangelisatie Fonds (WEF) onder druk.

 • Dank voor de mogelijkheden die onze kerk heeft gekregen om wereldwijd Gods handen en voeten te zijn en bid voor de kansen die dit geeft om mensen met Gods liefde te bereiken.
 • Dank voor talloze mensen die bereid zijn om zich met hart en ziel in te zetten voor anderen, vaak in moeilijke situaties. Bid dat ze kracht mogen ontvangen om vol te houden.
 • Bid voor voldoende financiële middelen voor het WEF en de fondsen van NCM om mensen in nood te helpen.
 • Bid voor de Kinderontwikkelcentra en de kinderen die gesponsord worden. Vanwege de financiële gevolgen zeggen mensen zowel in Nederland als op andere plaatsen in de wereld hun sponsoring op.
 • Bid voor de zendelingen:
  • Door de lockdowns kunnen sommige zendelingen niet in het land van hun bediening beginnen. Zendelingen die aan het eind van hun bediening staan, kunnen niet naar hun eigen land terug. Dit is emotioneel belastend en geeft soms financiële problemen. 
  • Veel zendelingen kunnen niet naar hun eigen land voor hun geplande deputatie en verlof. Dit legt financiële druk op zendelingen omdat ze daar geld moeten inzamelen om hun projecten te ondersteunen.
  • Zendelingen worden wereldwijd geconfronteerd met emotioneel en psychisch belastende omstandigheden als gevolg van de pandemie.
 • Jesus Film-teams kunnen de films niet vertonen. Maar in plaats daarvan delen ze hun geloof in hun eigen omgeving. Hierdoor komen mensen tot geloof. Sommigen worden hierom vervolgd en door familieleden uit hun huizen gezet. Zij vinden een toevluchtsoord in onze kerken.
 • Bid voor alle mensen die leven onder de dreiging van hongersnood:
  • Voor de allerarmste mensen wereldwijd die afhankelijk zijn van dagarbeid en door de lockdowns hun inkomsten verliezen.
  • In Zuid-Amerika wordt dit versterkt door aanhoudende droogte en politieke onrust
  • In Afrika zijn grote zorgen wat betreft de voedselvoorziening door de sprinkhanenplagen en overstromingen door te veel regen.
  • In Zuid-Azië zijn de risico’s op honger en uitbraak van het virus vergroot door overstromingen.
  • In onder andere Libanon dreigt hongersnood omdat door geldontwaarding voedsel te duur is en het leven volkomen stil is komen te liggen door de pandemie.