Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne vragen we jullie aandacht voor de spannende tijden waarin onze medebroeders en -zusters van de Kerk van de Nazarener in zowel Oekraïne als Rusland mee te maken hebben. Gods liefde overstijgt dit alles en in Hem zijn wij één. Ons gebed is daarom een krachtig middel waarmee wij naast hen staan. Hiermee willen wij hen bemoedigen, Gods nabijheid toewensen en voor vrede bidden. In deze crisis kunnen wij ook hulp bieden door middel van giften. Via Nazarene Compassionate Ministries (NCM) kunnen de lokale gemeenten praktische hulp bieden aan mensen voor wie geweld en ontheemding plotseling een realiteit is geworden.

Geven kan via de lokale gemeente of via de DNMI rekening NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International, beide onder vermelding van “Oekraïne crisis”.

We vragen om onder andere te bidden voor:

  • een einde aan het geweld, voor het behoud van al het leven en een blijvende vrede;
  • dat de internationale gemeenschap met wijsheid zal reageren;
  • de mensen van Oekraïne, vooral voor degenen die het meest kwetsbaar zijn;
  • de Oekraïense kerken en kinderontwikkelcentra en voor hun veiligheid;
  • (meestal) mannen die mogelijk hun gezin moeten verlaten om hun land te verdedigen;
  • de kerken die momenteel de behoeften beoordelen en met liefde en zorg zullen reageren;
  • hoop temidden van angst;
  • bescherming van de mensen in Rusland die opstaan tegen deze oorlog.
  • Rusland, en in het bijzonder voor degenen die de macht hebben om leiders te beïnvloeden, en zelfs voor de radicale hoop dat genoeg stemmen in de hele samenleving een verschil kunnen maken in de richting van vrede.

Onderstaand bericht is van Volodymyr Masyuk, District Superintendent Oekraïne/Moldavië d.d. 25 februari 2022.

Vrienden. 

Zoals velen van jullie weten, verklaarde Rusland aan ons de oorlog en viel afgelopen nacht heel Oekraïne aan.

We hebben gehoopt en gebeden voor vrede, maar nu is er oorlog. Aan beide kanten zijn al levens verloren gegaan. We vragen u om te bidden voor bescherming voor degenen die door deze aanvallen zijn getroffen. Bid voor heel Oekraïne dat nu door deze traumatische beproeving gaat.

We bidden eerlijke gebeden en geloven dat God onze angsten, onze hoop en zelfs onze woede hoort. We geloven dat God hier in ons midden is.

Bid dat het volk van Oekraïne sterk zal blijven tegen een onrechtvaardige en wrede aanval.

Bid voor degenen in het leger die hun leven riskeren en voor hun families die reikhalzend wachten op hun veilige terugkeer.

Bid dat Russische moeders opstaan ​​tegen dit kwaad omdat hun zonen als pionnen worden gebruikt en worden gedood voor honger naar macht en de haat van hun leiders tegen Oekraïne. Bid dat hun land mag ontwaken.

Bid dat onze kerken en christenen in heel Oekraïne hun buren zullen troosten en elkaar zullen helpen om in de dagelijkse behoeften te voorzien.

We hebben vandaag met veel Nazarener families gesproken. Mensen nemen dit heel serieus terwijl ze proberen kalm te blijven en niet in paniek te raken. Mensen in kerken zijn voortdurend aan het bidden. Oekraïners zijn een vreedzame natie, maar tegenwoordig hebben veel burgers, waaronder enkele van onze kerkmensen, ervoor gekozen de wapens op te nemen om ons vaderland te verdedigen. Dit zijn geen gemakkelijke beslissingen. Oekraïne wilde geen oorlog. We verdedigen nu onszelf, onze families en ons vaderland. We zullen er ook alles aan doen om mensen in nood in deze tijd te helpen. Bid voor onze veiligheid en Gods bescherming terwijl we blijven leven en dienen van dag tot dag en van uur tot uur.

Terwijl ik deze brief afrond, waarschuwen ze voor mogelijke luchtaanvallen boven Kiev. Bid alstublieft voor volharding.

Psalm 46:2-8

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste.

Met God in haar midden stort zij niet in, vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

Volken roeren zich, rijken storten ineen, zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.