Woensdag 10 augustus 2011

De verklaring van de Verenigde Naties van de hongersnood in de Hoorn van Afrika is de eerste officiële verklaring, na de hongersnood in 1984 die bijna een miljoen slachtoffers in Ethiopië heeft gemaakt. De VN verklaarde de hongersnood op 20 juli op basis van de volgende criteria:

* Zeven mensen sterven op 10.000 getroffenen.
* Meer dan 50% van de kinderen lijden aan acute honger.
* Dit is de ergste droogte ervaren in het gebied in de laatste 60 jaar.
* Meer dan 10.000 mensen zijn al overleden.
* Het levensonderhoud van meer dan 12 miljoen mensen wordt bedreigd en ze afhankelijk zijn van voedselhulp.

In Somalië, indien dringende maatregelen niet worden genomen, wordt voorspeld dat de hongersnood zich verspreiden zal naar alle acht provincies van het land. Water, voedsel en basisbehoeften zijn ontoegankelijk geworden voor de meeste mensen. Meer dan 800.000 mensen hebben de meest droogte getroffen gebieden gevlucht, op zoek naar overleven.

Mensen zijn massaal naar kampen in Kenia en Ethiopië gevlucht. Veel mensen hebben honderden kilometers gelopen om hulp te zoeken. In Kenia is het grootste vluchtelingenkamp in Dadaab. Oorspronkelijk werden deze kampen opgericht voor huisvesting van 90.000 mensen. Met ingang van 20 juli was de kamp ‘capaciteit overschreden en de huisvesting van vluchteling populatie gestegen naar 440.000 mensen en er komen 1400 mensen extra per dag.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde dat “8,8 miljoen mensen het risico van malaria lopen en 5 miljoen aan cholera.” Het probleem zal naar verwachting verergeren als de regens komen die in oktober verwacht worden. Het tekort aan mankracht, dat te wijten is aan de massa die op de vlucht is geslagen is van invloed op de toekomstige landbouwproductie. Prijzen zijn nu al gestegen tot 240 procent in het zuiden van Somalië, 117 procent in het zuidoosten van Ethiopië, en 58 procent in Noord-Kenia.

De Kerk van de Nazarener met Nazarener Compassionate Ministries, wil de lijdende mensen in deze regio helpen en gaat de kwesties van ondervoeding, honger , onderdak, sanitaire voorzieningen, en andere basisbenodigdheden aanpakken. NCM teams die al in de regio zijn, beoordelen de behoeften en gaan de hulpverlening coördineren.

NCM vraagt kerken en Nazareners de hongersnood en de hulpverlening bekend te maken.

NCM ontwikkelde een downloadbare informatie flyer over de hongersnood, die kan worden gedownload op http://www.ncnnews.com/nphweb/html/ncn/article.jsp?sid=10000005&id=10010597 in dit document vind u deze mogelijkheid.

Personen en kerken die een donatie willen doen voor hongersnood in de Hoorn van Afrika, kunnen dat doen door hun gift over te maken op giro 4085285 t.n.v. District Nazarene Missions International o.v.v. NCM Afrika.