Hulporganisaties schatten dat er 10 miljoen mensen bedreigd worden met honger en uitbreiding van hongersnood in de Hoorn van Afrika.
De droogte heeft geleid tot voedseltekorten in de landen Somalië, Ethiopië, Kenia, Djibouti en Eritrea. Honderdduizenden hebben gedwongen hun huis verlaten, wat geleid heeft tot overbevolking van vluchtelingenkampen. Er is een crisissituatie ontstaan in deze landen.

Hulporganisaties vertellen dat de huidige hongersnood ernstiger is dan die van 1980 en er wordt verwacht dat het nog erger zal worden. De volgende oogst wordt pas in oktober verwacht en omdat de regen uitblijft, zal deze oogst ook niet veel opbrengen. De realiteit is dat miljoenen in deze getroffen landen een zekere hongerdood zal treffen de komende tijd.

De meest kwetsbare groep zijn de meer dan 2 miljoen kinderen onder de leeftijd van 5 jaar die in de Hoorn van Afrika leven.

Het langdurige conflict dat in deze regio strijd, verergert de situatie. In Somalië, dat officieel geen regering heeft, wordt er gevochten door de overgangsregering en de Al Shabaab milities. Zij, die dit gevecht ontvluchten, vullen de vluchtelingenkampen in de naburige landen. Hulporganisaties hebben geen toestemming gekregen om in Somalië te komen, wat de noodhulp bemoeilijkt en de grenslanden onder meer druk zet.

De Kerk van de Nazarener reageert op deze grote nood. Speciale voedseltransporten worden uitgedeeld aan hen die het meest getroffen zijn om in de ergste nood te voorzien. Andere vorm van hulpverlening als tenten, medische hulp en op lange termijn hulp tot terugkeer en wederopbouw.

De leiders van de kerk van de Nazarener in de Afrika regio vragen om uw gebed en hulp om de hongerenden en de dorstigen te ledigen.

Nazarene Compassionate Ministries vraagt om Liefde in Christus te tonen en de kerk in Afrika bij te staan door uw gebed en uw gaven voor hen die lijden in deze grote hongersnood.

U kunt uw gift overmaken op giro 4085285 t.n.v. District Nazarene Missions International o.v.v. NCM Afrika.