Het is jullie vast niet ontgaan dat er door de extreme droogte en aanhoudende conflicten een hongersnood gaande is in Afrika.
Graag willen jullie er op attenderen dat er vanuit de Kerk van de Nazarener ook directe en structurele hulp in deze regio is via het “Africa Hunger Relief Fund ACM 1192”. Wij bevelen dit project graag bij u aan.
Laten we met elkaar, onze naasten die honger lijden, helpen.

Gebed voor Afrika
Willen jullie bidden voor degenen die geraakt door deze hongersnood. Bidt voor regen in Oost-Afrika waardoor de droogte zal verminderen. Bidt dat de regering en betrokken hulporganisaties kunnen reageren met snelheid en compassie. Bidt dat directe en structurele hulp op de juiste plaats terecht zal komen, daar waar de nood is. En bidt voor moed en kracht voor de christenen in deze regio om er voor hun naasten te kunnen zijn.