Al enkele jaren zijn Trino en Anna Jara in Armenië verbonden aan de Kerk van de Nazarener Nederland via het SCHAKEL programma van de NMI. We zijn dan ook de afgelopen jaren extra betrokken geweest bij de kerk in Armenië, door het ondersteunen van projecten en het sturen van een Werk en Getuigenisteam naar Yerevan. We willen daarom graag aandacht vragen voor de nood in Armenië.

Door de oorlog in de afgelopen maanden tussen Armenië en Azerbeidzjan zijn duizenden mensen uit Nagorno Karabach gevlucht en hebben alles achtergelaten. Velen van hen zijn in Yerevan terechtgekomen, de hoofdstad in Armenië, waar de Kerk van de Nazarener gevestigd is.

Uit contact met de Kerk van de Nazarener in Armenië begrijpen we dat de situatie in Armenië als ingewikkeld en verwarrend wordt ervaren. Er is veel angst dat op enig moment de oorlog weer zal oplaaien. Mensen zijn verdrietig en teleurgesteld. Tijdens de oorlog zijn alle jonge mannen van 19-21 jaar opgeroepen om te vechten aan het front. Vijfduizend jongeren zijn hierbij omgekomen en men vreest dat een hele generatie verloren is gegaan. Er zijn duizenden vluchtelingen die niet terug kunnen, omdat het land of de plaats waar ze woonden nu in handen van Azerbeidzjan is.

De kerk geeft samen met plaatselijke hulporganisaties praktische hulp zoals voedsel, dekens, matrassen, winterkleding, schoolspullen etc. etc. Ook zijn kinderclubs, tieners en gemeentekringen ingeschakeld bij de opvang. Tot nu toe verbleven de vluchtelingen in opvangcentra en gastgezinnen. Nu duidelijk is dat de meeste niet terug kunnen is er geld nodig om mensen te helpen huizen te huren en een bestaan op te bouwen.

Ons gebed wordt gevraagd: Bid voor Armenië, voor een oplossing voor de situatie en dat de kerk de handen van Jezus mag zijn voor veel van deze mensen. Maak uw gift over op rekening van je lokale kerk of op het rekeningnummer van de DNMI o.v.v. NCM: vluchteling in Armenië.