Over de hele wereld vluchten kinderen vanwege geweld, oorlog en onzekerheid over de toekomst. Kwetsbare kinderen die een veilige plek, liefde en ondersteuning nodig hebben. Er zijn diverse  plaatsen in de wereld  waar Nazarener kerken hen die veilige plek bieden. Hier zijn mensen die hen willen omarmen en voor hen willen zorgen. Maar er is meer nodig!
Door het Kerst project van Nazarene Compassionate Ministries dit jaar kunnen wij voorzien in de basisbehoeften van deze kinderen. Met voedsel, schoon water, dekens en onderwijs, krijgen ze weer hoop op een beter bestaan. Samen kunnen we het verschil maken!

Lees nog meer verhalen in het zomermagazine van NCM.

Wilt u meehelpen door uw gift?

Deze kunt u overmaken op rekening NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International o.v.v. NCM Kerstproject 2017
of via https://www.kinderadoptieplan.nl/sponsormogelijkheden/plan-5-eenmalige-gift/
Noteer in het vak notities: ‘NCM-kerst-project’.

Meer informatie: http://www.ncm.org/christmas.html