tarek-large-702x336Hoop voor vluchtelingenkinderen

Dit jaar willen we zo aan het eind van het jaar speciaal aandacht vragen voor de vluchtelingenkinderen die door alle onrust moesten vluchten. Deze kinderen hebben vele angsten en moeilijkheden moeten doorstaan tijdens hun vlucht. Ze hebben alles achtergelaten om veiligheid op te zoeken.
Bijna 2 miljoen vluchtelingen wonen nog steeds in Libanon en Jordanië, wat grenst aan Syrië. De helft hiervan zijn kinderen.
Het lijkt erop dat ze nu veilig zijn van de oorlog, maar hun toekomstmogelijkheden zijn erg beperkt. Armoede, taalbarrieres en zelfs angst zorgt ervoor dat de kinderen niet naar school gaan.

Daarom geven de Nazarener scholen in Libanon en Jordanië studiebeurzen voor vluchtelingenkinderen. De kerk helpt de kinderen die achtervolgd worden door deze conflicten, hoop te houden voor een betere toekomst.

Dit jaar zal het NCM Kerstproject zorgen voor meer studiebeurzen zodat meer kinderen naar de Nazarener scholen kunnen gaan.
Uw gift helpt deze kinderen veiligheid en stabiliteit te geven in deze moeilijke tijd.

Uw gift geeft een kind hoop.

Bekijk de volgende video:

De giften kunnen naar het district overgemaakt worden op rekeningnummer NL37INGB0004085285 o.v.v. Kerstproject 2016.