5 jaar geleden had ik (Dorcas Chepkwony) een sterk innerlijk verlangen om een Kerk van de Nazarener te starten in de plaats waar ik geboren ben – Marakwet East-Kenia. Ik besefte toen dat het niet gemakkelijk was om dat te doen. Ik had de Heer nodig om me een teken te geven dat dit Zijn doel was voor Marakwet East, en God liet mij de hele North Rift zien. In de North Rift van Kenia zijn er geen Kerken van de Nazarener, behalve één in Turkana County, in een andere County ver van Marakwet East.

Het was een moeilijke tijd om het bericht te krijgen om een kerk te beginnen. Maar ik gehoorzaamde toch. Ik bad, dat de Heer me een duidelijke manier liet zien. Gedurende een jaar bad ik, ik luisterde, heb ik gepraat met het veldkantoor in Nairobi, vrienden en mijn eigen pastor in mijn plaatselijke kerk in Rotterdam.

Maar toch had ik innerlijke vragen. Weet ik zeker dat God mij heeft gevraagd om een nieuwe kerk te stichten? In Marakwet East zijn er twee sterke geloofsovertuigingen. De Rooms-Katholieke en de African Inland Church (AIC). Ze domineren de gehele bevolking. Dus door de komst van de Kerk van de Nazarener kunnen mensen die een ander soort prediking willen horen zich hierbij aansluiten.

Het is nu een jaar geleden dat de district superintendent van Rift Valley,
Reverend DS. Oricho aanvaardde om 1x per maand naar Marakwet East af te reizen en de nieuwe kerk geestelijk te gaan verzorgen. Ik was aan het bidden en samen met een paar vrienden hebben we de DS. gesponsord om daar de kerk te leiden. Mensen bleven komen en omarmden de Kerk van de Nazerener.

De kerkdienst begon in het buitenveld van het stukje land dat we hadden gekocht. Soms als het gaat regenen gaan ze allemaal in de kleine ruimte van de schuur schuilen.

Marakwet East is in het verleden onderdrukt door hun buren(stam) die in de nacht het vee kwamen stelen. De bevolking van Marakwet zijn herders, en bezitten kleinschalig koeien en geiten. De naburige stam dode iedereen die zich tegen hen verzette. Dit heeft de jeugd en veel kinderen zonder ouders achtergelaten. Velen wenden zich tot lokale gebrouwen alcohol om hun problemen te vergeten.

De komst van de Kerk van de Nazarener heeft sommige jongeren, die hun tijd hebben verspild met drinken en rondhangen door het hele dorp, bij Christus gebracht. Dat zijn de eerste leden die lid zijn geworden van de kerk. De meeste kinderen en jongeren zijn wezen. Sommige zonder beide ouders, hebben slechts één ouder of wonen bij hun oma. En sommigen hebben wel beide ouders, maar zijn zó arm dat ze niet genoeg hebben om de vele andere kinderen die ze hebben te ondersteunen.

Zoals eerder gezegd, reisde ik na een lange periode van wachten en bidden in november 2019 naar Kenia om getuige te zijn van de instalatie van de Marakwet East-First Church of Nazarene. Vier Nazarener Pastors uit de Rift-vallei kwamen ons steunen tijdens de doop, het lidmaatschap en het avondmaal. De kerk is nu actief met meer dan 26 volwassen leden, 10 jongeren en rond de 30 kinderen tussen de leeftijd van 3 tot 12 jaar.

Maar er is GEEN gebouw om de diensten uit te voeren. Soms regent het en moeten ze de dienst stoppen of schuilen in de kleine schuur. En soms is de zon te heet, zelfs onder een boom. Het zou goed zijn als er een gebouw is waar zondagdiensten kunnen worden gehouden en doordeweeks les te geven in de leer van de Kerk van de Nazarener aan de jeugd.

Namens de Marakwet East – First Church of Nazerene reiken wij uit naar jou voor donaties om de kerk te bouwen en ook een slaapzaal voor de weeskinderen. Denk tijdens deze kerstperiode aan het lichaam van Christus en geef je donaties en bidt voor deze nieuwe gemeente dat de Heer het zal zegenen en mag verder groeien tot de Glorie van zijn Naam.

U kunt uw gift storten via het rekeningnummer NL37INGB0004085285 van de DNMI o.v.v. Marakwet East- First Church of Nazarene