We willen graag jullie aandacht vestigen op het volgende bericht wat via de officiële kanalen van de Kerk van de Nazarener is verspreid. We vragen jullie dit bericht z.s.m in de gemeentes te verspreiden, zodat we mee kunnen werken aan hoop en herstel voor dit land en deze mensen in crises.   

Op dinsdag, 4 augustus, verscheurde een enorme explosie Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De verwoestende explosie, die in de buurt van de haven plaatsvond, doodde meer dan 135 mensen en verwondde er meer dan 5.000. Terwijl de zoektocht naar overlevenden aan de gang is, zal het dodental naar verwachting nog stijgen.

De explosie vernietigde het havengebied en veroorzaakte schokgolven in het hele stadscentrum. Velen hebben hun huis en levensonderhoud verloren.

Onder degenen die getroffen zijn, zijn ook daar wonende Nazareners. In alle drie de nabijgelegen Nazarener-kerkgebouwen en een Nazarener-school werd het glas uit de gevel geblazen en raamkozijnen, deuren en andere delen van de gebouwen beschadigd. De dag na de explosie namen vrijwilligers de schade op, veegden het gebroken glas op en verwijderden het puin.

‘We zijn dankbaar (hoewel diepbedroefd voor de gewonden) dat er, tijdens de explosie, geen personeel was, vooral voor onze accountant’, zei de directeur van de school. “Zijn glazen kantoordeur explodeerde en het glas werd met grote brokken over het hele kantoor verspreid. Vandaag verzamelden we ons bij de school en zijn we begonnen het glas op te ruimen. God zij dank, kwamen veel vrijwilligers helpen.”

De nood in de stad is enorm en er zijn al twee Nazarener-crisisteams gemobiliseerd om de meest getroffen mensen te helpen. Ze richten zich op het opruimen van gebroken glas en puin uit de huizen en helpen bij allerlei noodzakelijk vervoer en het verdelen van voedsel. De kerk onderzoekt ook manieren om diegenen te ondersteunen die niet naar hun woning kunnen terugkeren en nergens een plek hebben om te wonen. Ook werden twee jongens van één van de Nazarener onderwijsprogramma’s naar het ziekenhuis gebracht om voor hun verwondingen te worden behandeld. Hun conditie is stabiel.

De catastrofe raakt de hele stad midden in een verlammende economische crisis, met stijgende werkloosheid en toenemende voedselonzekerheid in het hele land. In combinatie met de COVID-19-pandemie en de bijbehorende lockdown, is de impact van de explosie op het leven in deze stad verwoestend. Al zelfs vóór de explosie waren er tekorten aan essentiële producten zoals brood en medicijnen.

‘Veel meer kunnen we niet verdragen’, zei de districtssuperintendent. ‘Ons volk heeft niets te eten; hoe moeten we de stad dan weer opbouwen?’

De Kerk van de Nazarener deelt al maanden voedsel uit aan gezinnen in nood en geeft doorlopende educatieve ondersteuning voor vluchtelingen, een lange termijn project dat is aangepast tijdens de COVID-19-pandemie. Beide projecten zullen worden voortgezet naast nieuwe initiatieven voor hulp.

Hoe jij kan helpen?

Bidden

Bid voor degenen die dierbaren hebben verloren. Bid alstublieft voor degenen die met verlies van huizen en middelen van bestaan worden geconfronteerd en voor degenen die met trauma te maken hebben. Bid voor een snelle levering van de voorraden en voor de zorg die ze nodig hebben, en bid voor degenen die honger hebben en geen eten hebben. Bid voor degenen die als vluchtelingen in Libanon leven, die al met veel obstakels worden geconfronteerd. Bid voor anderen die ook kwetsbaar zijn, vooral ouderen, mensen met een handicap en mensen die in armoede leven. Bid dat kerkleiders en kerken inspelen op de behoeften om hen heen. Ga naar www.ncm.org/pray om een gebed of aanmoediging te sturen.

Geven

Je kunt steun geven via het NCM Libanon Crisis Response Fund. Giften zullen worden gebruikt om de nood te verlichten, zowel op korte als op lange termijn. Nood als gevolg van de explosie en van de aanhoudende economische crises. Stort je gift op de rekening van de plaatselijke kerk of op de rekening van de DNMI: NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International met de vermelding “Lebanon Crisis Response”.