Dag 6 na de aardbeving:
De getroffen gemeenschappen in Nepal zijn nog steeds in afwachting van eten, onderdak en water. De experts vrezen voor een cholera uitbraak als deze gemeenschappen niet snel schoon water krijgen.
De kerk in Nepal reageert door het geven van eten, onderdak en schoon water. Zij zijn gestart in het Sindhupalchock district, een van de gebieden waar grote verwoestingen hebben plaatsgevonden.

Giften kunt u overmaken op NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International o.v.v. Aardbeving Nepal of via de plaatselijke zendingsraad.

Meer informatie ook op onze Facebook pagina.