Ongetwijfeld hebben jullie de beelden al op het journaal voorbij zien komen van de ravage die de storm/cycloon Pam heeft aangericht op de Vanuatu eilanden.
Op deze eilanden zijn 11 kerken van de Nazarener, waarvan er 2 door de storm zijn verwoest.
In één van de kerken, die gelukkig intact is gebleven, hebben vele families geschuild voor deze cycloon en verblijven er nog steeds.
De kerken zijn direct gestart met hulpverlening, puin ruimen, herbouwen van de huizen, delen van voedsel, Bijbelstudies geven in de schuilplaatsen, voedsel naar andere delen brengen, bidden, pastorale zorg en het bemoedigen van de bewoners.
Coördinatoren van Nazarene Compassion Ministries NCM, region Asia-Pacific, zijn ter plaatse gearriveerd en bekijken de situatie en wat er nodig is. De focus ligt nu op directe hulp, flessen water, eten en onderdak en tegelijk wil men hulp verlenen in en vanuit de Liefde van Jezus, mensen in geestelijke nood bij te staan in deze traumatische gebeurtenis.
Hierna zal hulpverlening voor de langere termijn nodig zijn.

GEBED wordt gevraagd voor allen die hierdoor zijn getroffen.

Ook is het mogelijk om hen financieel te steunen;
GIFTEN kunt u overmaken op NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International o.v.v. ACM 1200

Meer informatie kunnen jullie vinden op
http://www.ncnnews.com/nphweb/html/ncn/article.jsp?sid=10000006&id=10014397