In de Azië-Pacific regio is het Cambodja één van de snelst groeiende districten. Het was noodzakelijk om een centrale locatie te hebben waar pastors en andere kerkleiders elkaar konden ontmoeten, aangezien vele kerken in een afgelegen gebieden zijn die het moeilijk maakt om bij elkaar te komen. De overheid verplichtte de kerk dat zij kantoren diende te hebben om hun werk te mogen blijven doen.

Met de hulp van het Albastenfonds kon het Cambodja District Centrum gebouwd worden en kunnen de kerken en hun leiders elk kwartaal bij elkaar komen voor training, bemoediging en veel meer!

Dank voor uw gift aan het Albastenfonds.

Wilt u ook bijdragen?

Geef een gift via het rekeningnummer van de DNMI NL 37 INGB 000 40 85 285 of op de rekening van uw plaatselijke gemeente beiden onder vermelding van ‘albastenfonds’.