Van 13 t/m 23 oktober 2020 (HELAAS IS DEZE REIS UITGESTELD NAAR 2021 VANWEGE HET CORONA VIRUS) staat gepland om met een team naar Kyiv, Oekraïne te gaan om daar de kerk te helpen met klussen.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Kelder ombouwen tot multifunctionele ruimte;
 • Opslag voor matrassen;
 • Verven;
 • Herinrichten van de opslag;
 • Diverse kleine reparaties aan deuren en wanden.

Voorbeelden van andere activiteiten:

 • Kinderclub op zaterdag;
 • Gemeenteleden bezoeken;
 • BBQ voor de omgeving.

Kosten

De reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de  deelnemers.

Je moet rekenen op ongeveer € 350 per persoon exclusief vliegticket à € 350.

Daarnaast wordt er € 7.500 voor materiaalkosten  meegenomen. Deze kosten worden door alle kerken binnen het Nederlandse district gedragen. Zij  zijn hier samen verantwoordelijk voor. Hier is jaarlijks een bedrag voor apart gezet.

Deelnemers kunnen binnen en buiten de gemeente sponsors werven voor hun deelname.

Sponsoracties kunnen in overleg met de plaatselijke zendingsraden plaats vinden. Financieringsproblemen mogen niet leiden tot het afzien van deelname. Mocht hiervan sprake zijn, overleg dit dan met je predikant en/of de plaatselijke coördinator van de NMI.

Aanmelding
Mocht je twijfels hebben qua beschikbaarheid in verband met werk of andere omstandigheden, meld je dan aan met deze kanttekening. Heb je interesse, meld je dan zo spoedig mogelijk aan via de website.

Afmelden kan altijd in het geval dat het nodig blijkt.

Reispapieren

Om naar Oekraïne te kunnen gaan is een geldig paspoort nodig.
Verder is een reisverzekering belangrijk.
Een visum is niet nodig.

Inentingen

Er zijn geen vaccinaties verplicht voor Oekraïne.
Wel worden de volgende vaccinaties aanbevolen:

 • vaccinatie tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio)
 • vaccinatie tegen hepatitis A (besmettelijke geelzucht).
 • als je geen mazelen of een vaccinatie tegen mazelen hebt gehad, wordt een BMR-inenting aanbevolen.

Wie kan er mee?

Elk lid en vaste bezoeker van de Kerk van de Nazarener in Nederland krijgt de mogelijkheid om zich aan te melden voor deze reis om door zijn of haar aanwezigheid met handen en voeten te getuigen van de liefde van God voor onze wereld en de mensen die daar op wonen.

Er is niet voor alle werkzaamheden technisch inzicht nodig, wel de bereidheid om zoveel mogelijk mee te doen. Dat meedoen, kan ook bestaan uit kinderwerk, tienerwerk, of werken met ouderen.

Samenstelling team

 • mix van mensen met en zonder Werk en Getuigenisteam-ervaring.
 • maximaal 20 personen

Bij de teamsamenstelling wordt gelet op:

 • mix van leeftijden
 • mix van vaklieden / niet-vaklieden

Selectiecriteria teamleden

 • Motivatie;
 • Vaardigheden;
 • Past iemand in het team.

Wij zoeken ook een bouwcoördinator en een groepsleider.

Het voorbereidingsteam selecteert de binnengekomen aanmeldingen en neemt contact op met de aangemelde deelnemer. Mogelijk worden inlichtingen over deelnemers ingewonnen bij de plaatselijke predikanten.