In november wordt er geld ingezameld ter ondersteuning van het algemene fonds van de Kerk van de Nazarener waar onder andere zendelingen betaald worden.

In onderstaande video wordt kort uitgelegd waar het geld allemaal voor gebruikt wordt. Gebruik deze film als promotie voor de collecte van het Wereld Evangelisatie Fonds.

Giften zijn onmisbaar om het werk van de kerk te ondersteunen en door te kunnen laten gaan.

Alle giften zijn aftrekbaar van de belasting.