Tienduizenden hebben de afgelopen weken,maanden huis en haard achter zich gelaten. Onderdrukking, oorlog, geweld en armoede doet mensen beslissen een bijzonder gevaarlijke en afmattende reis aan te gaan. Hele gezinnen zien we lopend over rails en in gammele bootjes de tocht maken naar een veilig en rijk Europa. Vluchtelingenkampen in het midden-oosten hebben afmetingen die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. In diverse landen op deze wereld leven mensen al jaren in kampen waar geen of nauwelijks hoop is op een beter leven.
Volgens insiders staan we nog maar aan het begin en zal de situatie waarin grote stromen mensen op drift raken de komende jaren blijven bestaan.
In deze veranderende maatschappij mogen wij Gods liefde laten zien aan deze mensen in nood. Laten we ruimhartig geven, onophoudelijk bidden en praktische hulp bieden waar het kan!

Daarom hebben we in dit schrijven een en ander gebundeld om jullie wegwijs te maken in de mogelijkheden die er zijn om te geven, te helpen en te bidden.
We richten ons daarbij op hulp veraf, langs de grenzen en dichtbij.

Op de website http://centraleuropenaz.org/ beschrijft Teanna Sunberg(zendelinge) de situatie in Hongarije en de hulp die daar gegeven wordt. Evenals op haar facebook account. Annebeth Roor is vanuit The Living Tree via M-power uitgezonden naar Amman in Jordanië, waar de kerk actief is onder Irakese en Syrische vluchtelingen. Informatie uit dit gebied ligt om veiligheidsredenen gevoelig, maar als er geschikte informatie beschikbaar is dan zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen.

Gift geven?

Giften kunnen gestort worden op de rekening van de DNMI, NL37INGB0004085285 o.v.v. Refugee and Immigrant Support Fund ACM1311

Zie ook http://www.ncm.org/refugee-and-immigrant-support.html. Onder “more projects” zijn nog meer projecten te vinden die te maken hebben met vluchtelingen of immigranten. Ook voor deze projecten kunnen giften gestort worden via de rekening van de DNMI NL37INGB0004085285 ovv de titel en het nummer van het gekozen project.

Stichting Gave

Stichting Gave www.gave.nl is een interkerkelijke stichting die zich inzet voor de hulp aan vluchtelingen en asielzoekers. “Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave motiveert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te delen”.
Op 26 september organiseren zij in Amersfoort een cursusdag, waar mensen die in contact willen komen met vluchtelingen, toegerust worden. Via de website kan men zich opgeven.
De informatie, toerusting en downloads van stichting Gave site kunnen erg behulpzaam zijn bij de handleiding die van onze NCM coordinator Jorch Eich hebben gekregen. Een vertaalde versie volgt nog. Deze handleiding is bedoeld om kerken te stimuleren actief betrokken te zijn in hulp aan vluchtelingen en asielzoekers! Samen met de mogelijkheden die stichting Gave biedt lijkt dit ons een goed uitgangspunt om te kijken naar de mogelijkheden die we hebben om in deze situatie “lichtend licht en zoutend zout “te zijn.

We willen jullie van harte aanmoedigen om te bidden, zowel persoonlijk als in de gemeente. Misschien kunnen de website: http://refugeehighway.net/resources/world-refugee-sunday en de volgende app http://www.gave.nl/wat-kunt-u-doen/bidden/app-ipray2day hierbij behulpzaam zijn.