Nazareners bieden hulp in dorpen

Nepal is voor de tweede keer door een zware aardbeving getroffen. Nazareners in Nepal bieden hulp in een aantal dorpen. Sinds de aardbeving van 25 april zijn er nog 160 naschokken geweest. Hele districten zijn verwoest, meer dan 8000 mensen zijn gedood, minstens 18.000 mensen zijn gewond en honderdduizenden mensen zijn dakloos geraakt.

De zwaarste naschokken vonden afgelopen dinsdag plaats, waarbij nog meer doden en gewonden vielen en verschillende al eerder beschadigde gebouwen instortten. Het hele land was in shock. Veel gezinnen hebben tijdelijk onderdak gemaakt voor zichzelf omdat ze niet terug naar huis durven.

Het dagelijkse leven wordt nu overheerst door angst en onzekerheid. En dat niet alleen, deze keer komt er geen hulp. Tijdens de eerste dagen na de eerste aardbeving stond het vliegveld in Kathmandu overvol met hulpmiddelen en teams van mensen die vanuit alle hoeken van de wereld naar Nepal waren gesneld om hulp te bieden. Na de tweede aardbeving zijn de vliegtuigen die in Kathmandu landen leeg. Maar de laatste aardbeving heeft de situatie sterk verergerd: er zijn meer doden, veel meer mensen die tijdelijk onderdak hebben en nieuwe aardverschuivingen die huizen hebben bedolven en de toegang tot afgelegen dorpen onmogelijk hebben gemaakt. En het regenseizoen komt elke dag dichterbij.

NCM Nepal, lokale Nazarener dominees en NCM Bangladesh (die ervaring hebben in rampenbestrijding) werken onophoudelijk aan het plannen, beoordelen en verdelen van hulpgoederen en de voorbereidingen voor wederopbouw. Afgelopen week zijn ze in het Sindhupalchok district aan het werk geweest. De schade in de dorpen daar is enorm en in dit district is het grootste aantal slachtoffers gevallen. In een aantal dorpen zijn alle gebouwen ingestort of onbruikbaar geworden. In Tindhara heeft NCM Nepal op 4 mei voedselpakketten met rijst, zout en kookolie voor 1 maand uitgedeeld aan 223 huishoudens. In Panchapale zijn er op 14 mei 175 voedselpakketten en 180 hygiënepakketten uitgedeeld en op 15 mei in Sipapokhare 230 voedselpakketten en 252 hygiënepakketten. NCM Nepal staat klaar om meer hulpgoederen uit te delen, maar er is op dit moment geen geld.

Naast eten hebben de getroffen gezinnen onderdak en schoon water nodig. NCM Nepal gaat tenten en waterfilters uitdelen. Hiervoor zijn er al ladingen vanuit Amerika en Canada onderweg. Een aantal daarvan zijn ook al aangekomen in Nepal. De nood voor tijdelijk onderdak is veel groter dan eerder verwacht werd. Veel gebouwen die eerder slechts kleine beschadigingen leken te hebben, zijn niet meer bewoonbaar, ook niet in Kathmandu.

Natuurlijk is men ook nog bezig met de voorbereidingen van de wederopbouw. Trauma counseling is na de tweede aardbeving nog belangrijker geworden. En de kinderen blijven bij deze ramp het meest kwetsbaar: ze lopen risico vanwege het vuile water en slechte hygiënische omstandigheden. Maar ze lopen ook gevaar om een deel van hun jeugd te verliezen. Lange-termijnprojecten zoals kindgerichte gemeenschapsontwikkeling zijn dringend nodig om deze kinderen en hun families te ondersteunen en hen nieuwe hoop voor de toekomst te geven te midden van alle angst en onzekerheid.

Terwijl NCM Nepal en de Kerk van de Nazarener in Nepal hulp blijven bieden aan deze mensen in nood, hebben ze ook de mogelijkheid om een deel van hun leven te worden en het evangelie met hen te delen. Laten we hen ondersteunen in hun inspanningen om de liefde van Jezus te delen met hun gewonde naasten!