We willen u dit jaar dringend vragen uw kerstgift te besteden aan de nood in het Midden Oosten en meer in het bijzonder in Jordanië. Echt miljoenen mensen zijn door oorlog en geweld uit Syrië en Irak gevlucht naar hun buurlanden Libanon en Jordanië. In beide landen is de Kerk van de Nazarener actief en wordt alles op alles gezet om hen te helpen met voedselpakketten en kleding. Maar ook kachels en dekens zijn nodig vanwege de toenemende winterkou.

In verschillende kerken in Amman worden per maand bijna 1000 Syrische en Iraakse families met voedselpakketten geholpen. Maar vlak bij de Syrische grens in Mafraq staan nog eens 1100 vluchtelingen op de lijst voor contact en  voedseldistributie. Zij kunnen hier nu helaas maar 40 voedselpakketten per maand uitdelen.

In een aantal kerken is een zondagsschool, naschoolse opvang en wordt computer en taal les gegeven. Veel kinderen zijn al jaren niet naar school geweest. In de Nazarener scholen krijgen Syrische en Iraakse leerlingen nieuwe kansen.

Al deze hulp kan niet zonder extra middelen, daarom vragen we U ruimhartig te geven, zodat in de levens van deze mensen die huis en haard hebben moeten verlaten, deze hulp blijvend gegeven kan worden. Met uw hulp zullen ook de mensen de nu nog niet geholpen kunnen worden in aanraking gebracht worden met Gods liefde en zorg!

U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de DNMI van de Kerk van de Nazarener NL37INGB0004085285 of op de rekening van uw plaatselijke gemeente beiden onder vermelding van ‘kerstproject 2015’.