Nazareners in Nepal geven noodhulp en bereiden heropbouw voor

Op het stoffige paadje tussen hun verwoeste huizen staan 200 gezinnen uit Tindhara op een kluitje toe te kijken hoe 4 vrachtwagens met moeite de heuvel oprijden. Tindhara is een klein bergdorpje op ongeveer 60 kilometer ten oosten van Kathmandu. Het is pas 8 dagen geleden dat deze gezinnen nog in hun bescheiden, maar toereikende huizen woonden en zich met hun dagelijkse routine bezighielden. Toen werden hun huizen binnen twee korte minuten gereduceerd tot ruïnes en werden hun levens een grote chaos. 34 mensen overleefden de ramp niet. De aardbeving was verwoestend: alle huizen zijn met grond gelijk gemaakt of onbewoonbaar geworden, mensen zijn gewond en levens zijn verscheurd.

De mensen zijn in shock, maar ze blijven niet stilzitten. Toen het NCM-personeel van Nepal arriveerde om te inventariseren wat er in Tindhara nodig was, waren er mensen puin aan het ruimen, tijdelijk onderdak aan het bouwen en aan het kijken wat er uit het puin nog te redden viel. Een aantal dorpelingen hebben geholpen met de inventarisatie. Drie dagen later stonden ze er om de hulpgoederen te helpen uitladen en verdelen. NCM Nepal heeft 305 zakken rijst, zout en kookolie gestuurd; genoeg om elk gezin een hele maand van voedsel te voorzien. Er zijn mensen die sinds de aardbeving niet meer hebben gegeten. Steeds weer zeggen de dorpelingen hoe dankbaar ze zijn: “Als we dit eten niet hadden gekregen, waren we waarschijnlijk omgekomen”!

In de dagen na de aardbeving op 25 april hebben personeel van het NCM in Nepal en de lokale dominees van de Kerk van de Nazarener 24 uur per dag gewerkt om noodhulp op te zetten voor een deel van de 8 miljoen mensen die getroffen zijn door de ramp. Naast het uitdelen van voedsel op 4 mei, hebben ze ook geregeld dat er tenten en waterfilters komen voor de dorpen die het nodig hebben. Ook is er voedselhulp geregeld op andere locaties. Het is bemoedigend om 200 gezinnen hoop te geven voor de komende weken. Maar dit is pas 1 stap in het verlichten van het overweldigend lijden in Nepal.

In een interview met nieuwszender AlJazeera benadrukte het hoofd Humanitaire hulp van de Verenigde Naties dat de eerste noodhulp niet het belangrijkste deel is: “Ik denk niet dat het probleem zit in de hulp op korte termijn….Ik denk dat de grote uitdaging daarna komt, de moessonregens, de heropbouw van het land…”. Een aantal van de hulporganisaties die zich na de aardbeving naar Nepal hebben gehaast, verlaten het land alweer. Maar de nood is nog steeds hoog. Een aantal afgelegen bergdorpen zijn nog niet bereikt en er leven duizenden gezinnen op straat, onder kleden of in tijdelijke schuilplaatsen die zijn samengesteld uit de restanten van hun huizen. Hitte, kou, regen, dieven, ziektes….de aardbeving heeft hen kwetsbaar achtergelaten. Miljoenen kinderen lijden, niet alleen door deze leefomstandigheden, maar ook door het trauma van de gebeurtenis. Ze hebben de wereld om hen heen zien verbrokkelen, ze zijn geliefden verloren en zijn getuige van de pijn, het verdriet en de wanhoop.

Maar ondanks dat andere hulporganisaties hun spullen pakken en vertrekken, doen NCM en de kerk dat niet. Men is al bezig met hulp op lange termijn en voorbereidingen voor de heropbouw. NCM Nepal is onder meer van plan om een aantal gemeenschapsontwikkelingsprojecten specifiek gericht op kinderen op te starten in de getroffen gebieden. Deze projecten richten zich niet alleen op de behoeftes (zoals traumazorg en counseling) die zijn ontstaan door de ramp, maar ook op de algemenere behoeftes. Ze hebben als doel op langere termijn verandering aan te brengen in gemeenschappen die voor de aardbeving ook al ontzettend arm waren en nu compleet berooid zijn achtergelaten. NCM en de kerk in Nepal heeft als taak om levens weer op te bouwen en hoop te brengen te midden van de ruïnes. Maar dit kunnen zij niet alleen. Ze hebben uw gebed en financiële ondersteuning nodig!

Op 25 april werd Nepal getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Hierbij verloren meer dan 8000 mensen het leven (men schat zelfs meer dan 10.000) en raakten tienduizenden mensen dakloos. In totaal werden er 8 miljoen mensen getroffen. Een aantal van de meer afgelegen bergdorpjes zijn nog steeds niet bereikt. De Kerk van de Nazarener in Nepal heeft op dit moment 109 kerken, 247 zendingsposten, 8477 leden en 127 geordineerde oudsten en mensen met een preekbevoegdheid. 1275 kinderen krijgen onder andere hulp bij hun huiswerk in een van de 13 kinderontwikkelingscentra. Op dit moment zijn er nog geen dodelijke slachtoffers bekend onder de kerkleden.


Gift geven?

Giften kunt u overmaken op NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International o.v.v.  Aardbeving Nepal