De oorlog in Syrië duurt al vier jaar. Een tijd waarin mensen, wonend in verwoeste steden, altijd zijn blijven hopen op vrede, ondanks de omstandigheden. Maar in plaats van vrede zijn er nieuwe crisissen ontstaan. De belangrijkste daarvan is de dreigende opkomst van IS.

Naast de miljoenen vluchtelingen die eerder het land al hadden verlaten, zijn er in de afgelopen weken nog duizenden het land ontvlucht. De vluchtelingensituatie in het Midden-Oosten is snel onstabiel aan het worden en verplaatst zich nu ook naar Europa. Deze massale uittocht naar West-Europese landen wordt door velen de ergste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog genoemd.

Tienduizenden mensen riskeren hun leven door deze reis te ondernemen. Vluchtelingen komen overal uitgeput, hongerig, getraumatiseerd en bang aan: ze reizen door Turkije, over zee, naar Griekenland of Bulgarije, door Servië en over de grens naar Hongarije en Kroatië. Van daaruit proberen ze een trein of bus te nemen naar Oostenrijk en Duitsland.

Nazareners (personen en kerken) werken samen met Nazarene Compassionate Ministries om de vluchtelingen op verschillende plaatsen van de route zorg te kunnen bieden. In Syrië zelf zijn Nazareners al actief sinds het begin van de oorlog. Zij zorgen voor ontheemde gezinnen, verdelen voedsel, regelen onderdak en medische zorg en zij zorgen ervoor dat kinderen gratis naar school kunnen blijven gaan.

Als vluchtelingen naar buurlanden vertrekken, dan staan er daar Nazareners klaar om hen welkom te heten en hen de meest belangrijke dingen te geven die ze nodig hebben om te overleven. Libanon is een klein land en heeft al een miljoen vluchtelingen verwelkomd. NCM en de lokale kerken daar dienen de mensen door hen op een gestructureerde manier van voedsel, kleding en traumazorg te voorzien. Kerkleden bezoeken de vluchtelingen op de plek waar ze verblijven en bemoedigen hen door het Woord van God en de liefde van Christus met hen te delen. Op dit moment komen er minder nieuwe vluchtelingen het land binnen en anderen verhuizen naar nieuwe plekken, maar de nood is nog altijd groot.

In Jordanië is een kerk begonnen met een speciaal wekelijks evenement waar vluchtelingen kunnen deelnemen aan programma’s voor volwassenen en kinderen en waar ze eten krijgen. Andere Jordaanse kerken leveren voedselpakketten direct bij de vluchtelingenverblijven. De nood hier is nog vele malen groter geworden, want de Verenigde Naties heeft alle vluchtelingen per sms laten weten dat de voedselhulp wordt stopgezet.

In andere landen in het Midden-Oosten geven kerken kleding en dekens, evenals speelgoed en geld om hun broeders en zusters te ondersteunen. De vluchtelingen hebben ook verwarming, matrassen, onderdak, babyproducten en medische zorg ontvangen. Naast deze zorg gaan er ook 350 vluchtelingenkinderen naar vier Nazarener scholen, twee naschoolse opvangprogramma’s en een buitenschools onderwijsprogramma. Veel kerken bieden kinderclubs aan en helpen de kinderen met hun huiswerk.

Nu de golf vluchtelingen Europa intrekt, maken de kerken zich daar ook klaar voor het bieden van hulp. In Hongarije is de Kerk van de Nazarener Budapest al de hele zomer actief in het helpen van vluchtelingen. Ze verzorgen maaltijden, kleding en speelgoed, bidden voor en met de mensen en nemen de tijd om met kleine kinderen op treinstations in kleurboeken te kleuren. “Zelfs de ouders schenken ons dankbare blikken als ze zien dat hun kinderen spelen in zo’n vervelende situatie,” legt Maria Gusztinne, dominee van de kerk, uit de Kerk van de Nazarener in Hongarije werkt al heel lang samen met de Wesleyan Theological Association, zo ook nu. Verder hebben ze hun inspanningen afgestemd met andere kerken en zendingsorganisaties. “We willen echte noden opheffen, aanwezig zijn en dicht bij deze mensen zijn met het grootste respect voor wat zij doormaken. We willen er voor hen zijn in deze tijd van hun leven, “ voegde Gusztinne hieraan toe. “We zien deze situatie als een zendingsveld, een gelegenheid voor mensen om Christus te ontmoeten.”

Toen duizenden vluchtelingen onlangs waren gestrand op station Keleti in Budapest, zijn Nazareners voedsel, water, dekens, matjes, tenten en jassen naar de mensen gaan brengen. Ze hebben ook geholpen met de vele verwarrende instructies op de weg naar Oostenrijk en Duitsland. In Duitsland werken de lokale kerken van de Nazarener samen met Helping Hands en andere organisaties. Zij zijn op zoek naar manieren om de vluchtelingen op lange termijn te ondersteunen en om hen te helpen integreren in de maatschappij, bijvoorbeeld door middel van taalonderwijs. De “Kerk in Actie” in Frankfurt werkt al jaren met vluchtelingen. Deze kerk neemt hen mee op dagtrips, ze bezoeken vluchtelingenverblijven, bieden taalonderwijs aan, regelen vervoer en bieden hulp met bezoeken aan de autoriteiten.

Bid alstublieft voor de vluchtelingen en iedereen die betrokken is bij de hulpverlening en het uitdelen van Christus’ liefde aan deze mensen. Wilt u dit werk ondersteunen dan kan dat door een gift over te maken op NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International o.v.v. Refugees Relief Fund.