De tropische cycloon Idai bestormde 15 maart de kust van Mozambique en liet een spoor van verwoesting achter tot ver in de buurlanden Malawi en Zimbabwe en trof miljoenen mensen.

VN-functionarissen hebben gezegd dat dit waarschijnlijk de ergste door extreem weer veroorzaakte ramp is die ooit op het zuidelijk halfrond heeft plaatsgevonden.

Meer dan 370 mensen zijn overleden en er worden er nog veel meer mensen vermist in deze drie landen. Naar schatting zijn meer dan 400.000 mensen dakloos geworden. Grote stukken land staan onder water, terwijl hulpverleners een race tegen de klok voeren om hulp en redding te bieden.

Het water in de overstroomde gebieden zal de komende dagen blijven stijgen, omdat verwacht wordt dat het tot donderdag zal blijven regenen. De impact van deze cycloon zal nog maanden of zelfs jaren worden gevoeld, omdat veel boeren in de getroffen gebieden hun bron van inkomsten door de overstromingen hebben verloren.

De Kerk van de Nazarener heeft bijna 2.000 kerken in Mozambique. De meeste kerken in het getroffen gebied zijn volledig verwoest en sommige staan onder water. Op basis van de eerste schattingen verloren bijna 9.000 Nazareners hun huizen of levensonderhoud. Onbeschadigde kerken bereiden zich voor op het verstrekken van voedsel, schoon drinkwater en noodhulp om aan mensen in nood te verspreiden.

In het zuiden van Malawi heeft de regering meer dan 180 tijdelijke onderkomens opgezet voor meer dan 30.000 ontheemden. De Kerk van de Nazarener in Malawi bereidt zich ook voor om hulp te geven. De hulp begint met water, voedsel, sanitaire voorzieningen en hygiënische voorzieningen aan degenen die gehuisvest zijn in een noodopvang. Twee Nazarener kerken dienen als schuilplaatsen, terwijl zeven andere Nazarener kerken werden vernietigd door de overstromingen.

De Kerk van de Nazarener stelt zich op de hoogte van de stormschade in Zimbabwe om zodoende een ​​gecoördineerd antwoord op de behoeften in dat land op te zetten.

Hoe te helpen?

Bidden

Bid alstublieft voor degenen die geconfronteerd worden met de verwoesting die door de stormen en de daaruit voortvloeiende overstromingen is achtergelaten. Bid voor diegenen die geliefden en huizen hebben verloren. Bid voor degenen die het meest kwetsbaar zijn tijdens en na de storm, vooral oudere volwassenen, mensen met een handicap en mensen die in armoede leven. Bid voor de snelle levering van de benodigdheden en zorg die ze nodig hebben, en bid voor de komende maanden van herstel. Bid voor onze lokale leiders en kerkleden in Malawi, Zimbabwe en Mozambique die daadwerkelijk hulp bieden.

Geven

Kerken en individuen over de hele wereld kunnen ondersteuning bieden via hun plaatselijke kerken. Giften zullen worden gebruikt voor onmiddellijke behoeften zoals water en voedsel, evenals herstel- en wederopbouwinspanningen op de lange termijn.

Giften storten op het gironummer van je plaatselijk kerk of op rekening NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International Beide onder vermelding van  Cycloon Idai noodhulp