Kerken overspoeld door vluchtelingen uit radicaal-extremistische gebieden

Een grootmoeder werd gedwongen om toe te kijken hoe haar enige zoon en zijn vrouw werden vermoord door strijders van een religieuze extremistische groepering. Ze was verslagen. Na deze gruweldaad zijn haar familieleden allemaal gevlucht, haar daarbij achterlatend in een vluchtelingenkamp in het noorden van haar land, dat overspoeld is door strijders.

Een andere christelijke vrouw zag haar man en kleindochter vermoord worden door dezelfde extremisten. Een aantal buren hielpen haar de stad te ontvluchten, samen met haar zoons en een dochter. Gedurende een aantal weken woonden ze in een vluchtelingenkamp, maar vanwege de slechte leefomstandigheden en het aankomende koude winterweer zijn ze vele andere vluchtelingen gevolgd naar een grotere stad in het zuiden met een warmer klimaat.

De vergroting van het bezette gebied door deze radicale religieuze groepering leidde deze zomer tot een regionale crisis in het Midden-Oosten. Honderdduizenden mensen, zoals deze eerder genoemde vrouwen, werden uit hun huizen verdrongen. Nu komt de winter. Er zijn vluchtelingenkampen, maar de noordelijke gebieden zijn erg koud in de winter. Massa’s vluchtelingen (christenen, niet-christenen en leden van een kleine stam) verhuizen naar de zuidelijke gebieden die op dit moment niet door radicale extremisten bezet worden.

De huiskerken en sommige gelovigen en hun gezinnen hebben het initiatief genomen om te zorgen voor de ontheemde gezinnen. De meeste vluchtelingengezinnen bestaan alleen uit vrouwen en kinderen. Veel van hun vaders, mannen en zoons zijn gedood tijdens aanvallen, bij gevechten of ze zijn op mysterieuze wijze verdwenen. Deze vrouwen en kinderen hebben eigenlijk niets bij zich.

Ondanks alle beperkingen hebben deze kerken door Gods genade al meer dan 145 gezinnen kunnen helpen. Ze bezoeken de mensen die al een plek hebben gevonden om te wonen en ze zoeken naar huizen voor diegenen die zich niets kunnen veroorloven. De grootmoeder bijvoorbeeld woont nu bij een van de gezinnen uit de kerk.

De kerk helpt deze mensen niet alleen met logistieke problemen, maar ook met geestelijke, psychologische, fysieke en mentale zaken omdat de mensen lijden aan een trauma. Het leiderschap van de kerk heeft 14 commissies gevormd, elk met 3 leden. Elke commissie heeft erin toegestemd om een aantal vluchtelingen te ondersteunen door hen regelmatig te bezoeken, het Woord van God met hen te delen, hen kleding en medicijnen te verstrekken en hen voedsel te geven als ze daar de middelen voor hebben. In de koudere, noordelijke regio zorgen kerken ook voor hulp. Het leiderschap heeft een centrale hulpcommissie gevormd die bestaat uit verschillende lokale kerken en christelijke werkers. Deze commissie heeft 3 teams, die elk worden geleid door een van de dominees in het gebied.

Er is een nijpend tekort aan voedsel, schoon water en dekens. Omdat 40% van de vluchtelingen kinderen zijn jonger dan 15 jaar, is er een grote vraag naar melk, babyvoedsel, luiers en andere zaken die nodig zijn voor kinderen. De kerken zijn kinderclubs begonnen om de kinderen onderwijs te geven. De scholen zijn open, maar zij kunnen er niet naar toe. Op de plek waar winterkleren worden uitgedeeld, staan er elke dag zo’n 500 mensen in de rij. De grootste meerderheid bestaat uit kinderen. Er heersen kou-gerelateerde ziektes. Elke dag delen teams voedsel uit, voornamelijk rijst of brood. Sommige mensen vertellen dat ze al een aantal maanden geen vlees meer hebben gegeten.

Bid alstublieft voor de ontheemde gezinnen die dierbaren zijn verloren. Mag God de Trooster hen genezen en in al hun noden voorzien. Bid alstublieft ook voor de huiskerken in deze verschillende gebieden. Zij willen het zout en het licht zijn.

U kunt deze kerken helpen. Zij zijn de handen en voeten van Jezus voor de vluchtelingen in het Midden-Oosten. Nazarene Compassionate Ministries zorgt voor verwarming, dekens en een zak eten voor 500 gezinnen. Dit kost zo’n €22.500, ofwel bijna €50 per gezin. Op dit moment is het bekend dat er 400.000 gezinnen uit hun huizen zijn verdrongen. Dat betekent dat er nog veel meer kan worden gedaan als de middelen er zijn.


Gift geven?

Maak uw gift over op het rek.nr. van uw plaatselijke kerk o.v.v. ACM 1645 uw donatie te geven
of
op NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International o.v.v. ACM 1645 doneren