Nadat in augustus 2020 de stad Beiroet door een enorme explosie werd verwoest, is er niet alleen behoefte aan onderdak, medische zorg, voedsel, kleding en hygiëneproducten; getraumatiseerde mensen hebben ook emotionele, psychologische en geestelijke steun nodig.

Om in deze laatste behoeften te voorzien, opende de Kerk van de Nazarener van Beirut in oktober het “Balassan Counseling and Medical Center”. Balassan is gevestigd in een klein appartement op vijf minuten van de kerk en wordt gefinancierd met subsidies van donateurs uit Duitsland en de Verenigde Staten.

“Ouders kwamen naar ons toe met getraumatiseerde kinderen, en ook veel volwassenen leven onder enorme stress en hebben problemen om ermee om te gaan”, zei pastor Andrew Salameh, die ook leiding geeft aan van het District Libanon.

De explosie vergrootte de economische en politieke crisis in Libanon, die al werd verhevigd door de COVID-19-pandemie, en nog eens bovenop de al wijdverbreide werkloosheid kwam. Als gevolg daarvan “is het tegenwoordig niet betaalbaar om naar een psychiater te gaan”, zei Salameh. “Veel mensen zullen niet naar een psychiater gaan, maar naar een kerkcentrum.”

“De meeste van onze patiënten zijn arm en kunnen de medische zorg die ze nodig hebben niet betalen”, zei Annika*, een medische professional die in 2014 vanuit Duitsland naar Libanon verhuisde en daar in 2018 betrokken raakte bij de Kerk van de Nazarener. Annika hielp de kerk om Balassan te openen, waar ze nu fulltime werkt bij de zorgverlening aan patiënten en het trainen van het team. “Van de patiënten die we de afgelopen twee maanden hebben geholpen is 3/4 getraumatiseerd door de explosie.” Sinds de opening heeft het centrum 292 mensen behandeld, waarvan 134 in de laatste drie weken van november.

Het centrum rekent minder dan 1 Euro per klant.

Sociale en geestelijke gezondheidszorg komen in Libanon en andere landen in het Midden-Oosten minder vaak voor dan in het Westen. Pastor Salameh gelooft dat de Nazarener kerk misschien wel de eerste kerk in Libanon is die professionele begeleiding aanbiedt als bediening.

“We bieden twee keer per week medische hulp, laboratoriumonderzoeken en medicijnen via een huisarts; twee keer per week een psycholoog en af en toe een psychiater. Een fysiotherapeut komt twee keer per week en een logopediste begon in januari 2021, “zei Annika.

Veel van degenen die om hulp komen, hebben geen christelijke achtergrond.

‘Dit geeft ons de kans om van het evangelie te getuigen, contact te leggen, relaties op te bouwen door op bezoek te gaan. En we bieden kleine groepen aan voor Bijbelstudie en gebed’, zei ze. Sommigen van hen komen alleen naar de kliniek voor een gebed of om iemand te zoeken die naar hen luistert. Elke week zien we nieuwe mensen onze kerkdiensten bijwonen.

Degenen die psychosociale (emotionele) hulp krijgen, hebben gewoonlijk zes tot acht sessies nodig, gevolgd door één of twee keer per maand indien nodig verdere sessies. Deze hulp wordt aangeboden aan individuen en gezinnen in het centrum. In de kerk worden groepssessies aangeboden.

Het personeel van Balassan bestaat uit twee zendingsvrijwilligers – een verpleegster en een fysiotherapeut – naast betaald personeel, waaronder een psychiater, huisarts, logopedist en een professional die is opgeleid om met mensen te werken die speciale hulp nodig hebben. Allen hebben een vergunning om hun beroep in Libanon uit te oefenen. Dus naast het voldoen aan de fysieke, emotionele en spirituele behoeften van mensen via de diensten van de kliniek, geeft de kliniek werkgelegenheid aan Libanese professionals tijdens de ernstige economische crisis.
Annika noemde twee manieren waarop mensen het centrum Balassan kunnen helpen in 2021.
Allereerst hebben we gebedspartners nodig om ons en de bediening trouw aan God te presenteren. Ten tweede financiële hulp om de bediening op lange termijn voort te zetten.