Het Albastenfonds wordt onder andere gebruikt voor de aanschaf van kerken, land, zendelingswoningen. De organisatie van het Albastenfonds wordt betaald uit het Wereld Evangelisatie Fonds waardoor 100% van de opbrengst gebruikt kan worden voor de projecten.

Met dank aan de gemeente Amersfoort

Geven?

Geef aan het Wereld Evangelisatie Fonds via de lokale gemeente of via het rekeningnummer van de DNMI (NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International o.v.v. Albastenfonds). Graag wel uw gemeente erbij vermelden.