Verhaal van Joel Tuchez over de impact van het Albastenfonds op zijn leven en het leven van de mensen om hem heen.

Het Albastenfonds wordt onder andere gebruikt voor de aanschaf van kerken, land, zendelingswoningen. De organisatie van het Albastenfonds wordt betaald uit het Wereld Evangelisatie Fonds waardoor 100% van de opbrengst gebruikt kan worden voor de projecten.

Geven?

Giften kunt u overmaken op de rekening van de DNMI: NL 37 INGB 000 40 85 285 o.v.v. Albastenfonds