Het Albastenfonds is gebruikt om de kerken in Pakistan gedeeltelijk te financieren. Elk gebouw zorgt ervoor dat de gemeenschap voor langere tijd aanwezig is en het is een ruimte voor aanbidding, discipelschap en andere bijeenkomsten.

Dank voor uw giften aan het Albastenfonds om dit mogelijk te maken zodat het Evangelie verspreid wordt.

Giften Albastenfonds

Giften kunt u overmaken op de rekening van de DNMI: NL 37 INGB 000 40 85 285 o.v.v. Albastenfonds