Hwambi, Myanmar, bedankt voor jullie bijdrage aan Albastenfonds! Op 28 oktober 2023 heeft de Zion Church of the Nazarene hun nieuwe kerkgebouw ingewijd. Deze lokale kerk is opgericht in juli 2020 en maakt deel uit van de drie kerken in het Zuidelijke District van Myanmar.

 

Pastor Jacob is al enige tijd voorganger van de Zion-kerk, en tijdens de openingsdienst werd hij officieel geïnstalleerd tot senior pastor. Pastor Jacob is zelf zoon van een pastor; zijn vader heeft een kerk gesticht en geleid in een dorp genaamd Minla in Tahan City, Myanmar. Zelf studeerde hij af aan het Southeast Nazarene Bible College (nu Chapman International College) in Yangon.

 

Na het behalen van zijn Master of Divinity aan het Madras World Bible College in India in 2011, keerde hij terug naar Yangon. God wees hem op een klein dorp genaamd Mi Aung Thaga in de buurt van Yangon. Hij voelde dat de Heer hem een visie gaf om de wezen in dat gebied te dienen en een kerk voor hen te stichten. Dit gebied huisvest veel Rohingya vluchtelingen, en ongeveer 70 mensen komen samen om in de kerk te aanbidden. Onlangs opende de kerk een uitbreiding van het Chapman International College (CIC) om jongeren in het Zuidelijke District van Myanmar te trainen en toe te rusten.

 

Tijdens de openingsdienst kwamen ongeveer 200 mensen bijeen. Superintendent Rama van het Zuidelijke District van Myanmar, Assistent Superintendent Mafinga van het Noordelijke District, en CIC-directeur Vula waren ook aanwezig bij deze speciale gelegenheid. Field Strategy Coordinator Dr. Bill Kwon deelde een boodschap om de mensen aan te moedigen om te staan, aangezien de kerk gebouwd is op de rots (Matteüs 16:18).

 

Hoewel ze benadrukken dat de kerk van Christus niet alleen om het gebouw gaat maar om het lichaam van Christus, begrijpen ze ook dat dit gebouw een zegen kan zijn voor hun mensen. Het bouwproject werd mogelijk gemaakt door de donatie van land door Pastor Jacob, en de financiering voor het gebouw kwam via het Albastenfonds. Ze bidden dat het kerkgebouw een locatie zal zijn voor meer mogelijkheden tot bediening om de gemeenschap op verschillende manieren te dienen.