Donderdag 19 juli 2012
Door NCN Nieuws

Elke maand komt het Global (Wereldwijde) Mission Team bijeen om te bespreken welke kwesties, in verband met de missie, gedeeld kan worden met elk lid van de Kerk van de Nazarener: “Om Christus gelijkvormige discipelen te maken onder alle volken.” Algemeen Superintendent Eugenio R. Duarte opende de bijeenkomst van juli met een betoog, gevolgd door een tijd van gebed. Global Mission Team leden, die in de kerk van Global Nazarener Center samenkomen, bidden momenteel voor het volgende:

 • De open plaatsen voor predikanten in een gevoelige regio *
 • Persoonlijke offers door toegewijde werknemers
 • Altijd aanwezige gevaar voor sommige dienaren van het evangelie
 • De voorbereidingen voor de Algemene Vergadering van 2013
 • Goede relaties die nodig zijn om tot effectieve discipelschapstraining te komen
 • Hoewel de maandelijkse actualisering van het budget een lichte stijging van het inkomen te zien geeft, blijft de missie van God afhankelijk van het gulle geven van elk lid.

Global Mission Team-leden zijn verheugd en dankbaar over het volgende:

 • Er zijn momenteel 449 JEZUS Film teams
 • Een land wil 100 extra JEZUS Film teams
 • Succesvolle missie Immersion evenement in Afrika
 • Goede dingen gebeuren in de regio’s en prachtige samenwerking worden gevormd
 • The Nazarene Foundation heeft de zorg voor 500.000 dollar aan charitatieve gift aan lijfrentes om de bediening uit te breiden
 • Meer dan 400 mensen woonden picknick bij van de NPH (NazarenerPublishingHouse) die zijn honderdjarig bestaan vierde en resulteerde in positieve gevolgen voor de gemeenschap.
 • Het benoemingsproces voor de volgende Nazarene Publishing House president en de voorbereidingen voor de volgende Algemene Raad de verkiezingen zijn in volle gang.

Toekomstige agenda-items GMT leden werken aan:

 • Dan Copp (Geestelijkheid Ontwikkeling / International Board of Education) rapporteerde dat hij bij de Nazarene Theological Seminary gastheer zal zijn om de Global Graduate Schools in samenwerking met IBOE te leiden.
 • Larry Bollinger (Nazarene Compassionate Ministries) en de NCM team willen voorbereidend werk doen voor een KinderOntwikkelCentra in Azië.

* De namen van bepaalde plaatsen zijn om veiligheidsredenen niet genoemd.