De Kerk van de Nazarener wereldwijd viert een mijlpaal in de geschiedenis van het Albastenfonds. Eind deze zomer heeft de kerk de $100 miljoen dollar bereikt door alle gaven aan dit fonds sinds de start in 1949. Het Albasten fonds heeft geholpen bij de aankoop van land en bij het assisteren van de bouw van meer dan 60 kerken in de Eurazië Regio, als ook andere  zendingsgebouwen en bezittingen.

“Dit verbazingwekkende feit staat voor  de dienst aan duizenden mensen in het verleden, heden en de toekomst van de Kerk van de Nazarener door het land en gebouwen waarin het Albastenfonds heeft voorzien,” zegt Global NMI director Daniel Ketchum.

Het Albastenfonds voorziet in geld voor gebouwen en bezittingen wereldwijd. De kerk bestaat op de eerste plaats en  geheel uit Gods kinderen en niet in een locatie, maar een kerkgebouw zorgt wel voor het gevoel dat de kerk blijft.  Waarnemers uit vele culturen hebben vaak gezegd dat als zij zagen dat er kerken, scholen, klinieken en huizen voor leiders werden gebouwd, zij wisten dat de Kerk van de Nazarener gekomen was om te blijven.

Vanaf de tijd dat de Nazarene Missions International (NMI) begonnen is met deze fondswerving, heeft het Albastenfonds voor 8.823 projecten gezorgd. Dit zijn kerken en kapellen, Bijbelscholen en andere schoolgebouwen, zendings- en regionale centra, huizen voor zendelingen en plaatselijke werkers, land en andere projecten.

80% van het Albastenfonds is naar Afrika, Aziatisch-Pacific gebied, Eurazië, Midden-Amerika en Zuid-Amerikaanse regio’s. Er is geen geld van het Albastenfonds gebruikt voor administratieve kosten.

“Omdat Nazareners genereus hebben gegeven is het visioen dat, Rev. Elizabeth Vennum 63 jaar geleden van God had ontvangen, nog steeds werkzaam en voorziet in plaatsen waar geestelijke ontwikkeling, evangelisatie en discipelschapsvorming, onderwijs in leiderschap en lichamelijke heling plaatsvindt en nog generaties zal doorwerken,” voegt Ketchum er nog aan toe. “Wij moedigen elk persoonlijk, kerken, districten en regio’s aan om dit te vieren en met het Nazarene Missions International ons te richten op het gaan voor de volgende $110 miljoen voor het Albastenfonds.

Kerken kunnen hulpmiddelen downloaden om  het bereiken van deze mijlpaal te vieren via de website:  http://www.nazarenemissions.org/alabaster100m. Deze hulpmiddelen  kunnen helpen om het nieuws van deze mijlpaal door te geven en tevens hen hierdoor aan te moedigen voor het volgende Albastenfonds offer.